Υποστήριξη Philips

Εγγύηση της Philips για την Προσωπική Φροντίδα

Ανδρικό ξύρισμα & περιποίηση - Γυναικεία ομορφιά - Οδοντόβουρτσες Sonicare & airfloss - Φωτοθεραπεία / φώτα αφύπνισης

Όλα τα προϊόντα του τομέα Philips Consumer Lifestyle είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με τα υψηλότερα πρότυπα, παρέχοντας επιδόσεις υψηλής ποιότητας, ευκολία στη χρήση και στην
εγκατάσταση. Στην περίπτωση που συναντήσετε οποιαδήποτε δυσκολία κατά τη διάρκεια εγκατάστασης ή χρήσης του προϊόντος σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν σας ή τη σελίδα υποστήριξης του προϊόντος σας στην ιστοσελίδα της εταιρίας.
 
Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας παρουσιάσει δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η Philips Consumer Lifestyle, στο εφεξής αναφερόμενη ως “Philips”, θα φροντίσει για την επισκευή του προϊόντος στη χώρα χρήσης του. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η χώρα που αναφέρεται στην αρχή της σελίδας είναι ίδια με τη χώρα στην οποία σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας. Αν όχι,
παρακαλούμε επιλέξτε τη σωστή χώρα από την πάνω δεξιά γωνία της ιστοσελίδας, επιλέξτε το προϊόν σας και ξαναδιαβάστε την πολιτική εγγύησης.
Τα θεσμοθετημένα δικαιώματα σας δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση.

Εγγύηση ̟ροϊόντων

24 μήνες
 
Πίνακας εγγυήσεων ανά προϊόν.

Κατηγορία ̟ροϊόντος

Περίοδος Εγγύησης

Εξαιρέσεις

Οικιακές συσκευές

2 έτη

3 έτη για το μοτέρ των ηλεκτρικών ξηρών σκουπών.

Υγεία και ευεξία

2 έτη

Υγεία και ευεξία 2 έτη Εξαιρούνται τα ανταλλακτικά(οδοντόβουρτσες)

Προσωπική φροντίδα

2 έτη

Εξαιρούνται τα ανταλλακτικά (ξυριστικές κεφαλές κλπ)

Όροι εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και λήγει στο τέλος της περιόδου, όπως

αυτή αναφέρεται ακολούθως. Στην περίπτωση που ο μεταπωλητής είναι άγνωστος ή το προϊόν αγοράστηκε από μη εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή π.χ μέσω on-line δημοπρασίας, η περίοδος εγγύησης θεωρείται ότι ξεκινά τρείς μήνες μετά από την ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος, ή όπως εξάγεται από το σειριακό αριθμό παραγωγής του συστήματος.

 

Αν κατά τη διάρκεια εγγύησης παρουσιαστεί πρόβλημα λόγω ελαττωματικού υλικού ή κακοτεχνίας, η Philips θα αποκαταστήσει το πρόβλημα με δωρεάν επισκευή του προϊόντος. Στην περίπτωση που η επισκευή δεν είναι εφικτή ή κρίνεται μη οικονομικά συμφέρουσα από τη Philips, η Philips διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του προϊόντος. Η αντικατάσταση του προϊόντος είναι στη διακριτική ευχέρεια της Philips ενώ η εγγύηση του αντικατασταθέντος προϊόντος θα είναι ίση με την εναπομένουσα διάρκεια εγγύησης του αρχικού προϊόντος.

 

Η εγγύηση της Philips ισχύει εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με της προδιαγραφές της Philips.

 

Εκτεταμένη εγγύηση:

Ορισμένα Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας της Philips είναι επιλέξιμα για προαιρετική εκτεταμένη εγγύηση. Εκτός από την περίοδο εγγύησης που καθορίζεται στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας, ενδέχεται να δικαιούστε δωρεάν εκτεταμένη εγγύηση εάν καταχωρίσετε το προϊόν σας στον λογαριασμό σας στο My Philips εντός 90 ημερών από την αγορά. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας My Philips και ακολουθήστε τις οδηγίες εγγραφής προϊόντος εντός 90 ημερών από την ημερομηνία αγοράς για να μάθετε εάν το προϊόν σας είναι κατάλληλο.

Τι δεν περιλαμβάνεται

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημίες οποιασδήποτε φύσης περιλαμβανομένων ζημιών προερχομένων από απώλεια δεδομένων ή ζημίες προερχόμενες από απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

 

Η εγγύηση της Philips δεν ισχύει αν :

 

- Τα παραστατικά αγοράς έχουν αλλοιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή είναι άκυρα.

- Το μοντέλο ή/και ο σειριακός αριθμός έχει αλλοιωθεί για οποιοδήποτε λόγο, αφαιρεθεί ή έχει γίνει άκυρος.

- Έχουν γίνει μετατροπές ή επισκευές από μη εξουσιοδοτημένους επισκευαστές ή οργανισμούς.

- Το προϊόν χρησιμοποιείται για εμπορική εκμετάλλευση

- Το ελάττωμα προήλθε από κακή χρήση του προϊόντος ή από περιβαλλοντικές συνθήκες που δεν συμβαδίζουν με τις συνιστώμενες προδιαγραφές χρήσης του προϊόντος.

- Το ελάττωμα προήλθε ή προέρχεται από σύνδεση περιφερειακών, εξοπλισμού που δεν συνιστώνται από τη Philips.

- Το προϊόν έχει καταστραφεί – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά από κατοικίδια ζώα, κεραυνούς,η κανονική τάση ηλεκτρικού δικτύου, νερό ή φωτιά, φυσική καταστροφή ή ατύχημα κατά τη μεταφορά.

- Το προϊόν παρουσιάζει ελάττωμα λόγω φυσικής φθοράς μερών, που μπορούν να θεωρηθούν αναλώσιμα.

- Το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά διότι ο αρχικός του σχεδιασμός, κατασκευή, έγκριση ή /και εξουσιοδότηση για τη χρήση του είναι για διαφορετική χώρα από τη χώρα χρήσης τουnetwork quality).

Χρειάζεστε υποστήριξη

Προκειμένου να εξυπηρετηθείτε καλύτερα, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης ή τη σελίδα υποστήριξης του προϊόντος σας στην ιστοσελίδα της εταιρίας, πριν επικοινωνήσετε με τη Philips ή τον μεταπωλητή σας. Προκειμένου να εξυπηρετηθείτε παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών. Πληροφορίες για την επικοινωνία με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Όταν το προϊόν σας είναι πλέον εκτός εγγύησης μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κοντινότερο σε εσάς εξουσιοδοτημένο εργαστήριο επισκευών.

 

Για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε αποτελεσματικά όταν επικοινωνείτε μαζί μας παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα:

 

- Την αρχική απόδειξη αγοράς, που θα αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, την επωνυμία του μεταπωλητή και το μοντέλο αγοράς.

- Το σειριακό αριθμό του προϊόντος ή την εβδομάδα παραγωγής όπως αυτή αναγράφεται στο προϊόν (Ο σειριακός αριθμός προϊόντος - μερικές φορές αναφέρεται ως model ID - συνήθως

βρίσκεται μέσα στη θήκη των μπαταριών ή στο πίσω μέρος ή κάτω από το προϊόν).

Επίλυση προβλημάτων & επισκευή

Το προϊόν σας δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε;

Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.