1

Eγγύηση προϊόντος Philips

Για να ελέγξετε την πολιτική, τη χρονική περίοδο και τους όρους εγγύησης για το προϊόν σας, παρακαλούμε επιλέξτε ανάμεσα στις παρακάτω κατηγορίες. 

Έντυπο Εγγύησης  για Προσωπική Φροντίδα,  Βρεφανάπτυξη και Οικιακά Προϊόντα

Προσωπική φροντίδα

Έντυπο Εγγύησης  για Προσωπική Φροντίδα,  Βρεφανάπτυξη και Οικιακά Προϊόντα

Όλα τα προϊόντα του τομέα Philips Consumer Lifestyle είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με τα υψηλότερα πρότυπα, παρέχοντας επιδόσεις υψηλής ποιότητας, ευκολία στη χρήση και στην

εγκατάσταση. Στην περίπτωση που συναντήσετε οποιαδήποτε δυσκολία κατά τη διάρκεια εγκατάστασης ή χρήσης του προϊόντος σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν σας ή τη σελίδα υποστήριξης του προϊόντος σας στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

 

Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας παρουσιάσει δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η Philips Consumer Lifestyle, στο εφεξής αναφερόμενη ως “Philips”, θα φροντίσει για την επισκευή του προϊόντος στη χώρα χρήσης του. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η χώρα που αναφέρεται στην αρχή της σελίδας είναι ίδια με τη χώρα στην οποία σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας. Αν όχι,

παρακαλούμε επιλέξτε τη σωστή χώρα από την πάνω δεξιά γωνία της ιστοσελίδας, επιλέξτε το προϊόν σας και ξαναδιαβάστε την πολιτική εγγύησης.

Τα θεσμοθετημένα δικαιώματα σας δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση.

Όροι εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και λήγει στο τέλος της περιόδου, όπως

αυτή αναφέρεται ακολούθως. Στην περίπτωση που ο μεταπωλητής είναι άγνωστος ή το προϊόν αγοράστηκε από μη εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή π.χ μέσω on-line δημοπρασίας, η περίοδος εγγύησης θεωρείται ότι ξεκινά τρείς μήνες μετά από την ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος, ή όπως εξάγεται από το σειριακό αριθμό παραγωγής του συστήματος.

 

Αν κατά τη διάρκεια εγγύησης παρουσιαστεί πρόβλημα λόγω ελαττωματικού υλικού ή κακοτεχνίας, η Philips θα αποκαταστήσει το πρόβλημα με δωρεάν επισκευή του προϊόντος. Στην περίπτωση που η επισκευή δεν είναι εφικτή ή κρίνεται μη οικονομικά συμφέρουσα από τη Philips, η Philips διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του προϊόντος. Η αντικατάσταση του προϊόντος είναι στη διακριτική ευχέρεια της Philips ενώ η εγγύηση του αντικατασταθέντος προϊόντος θα είναι ίση με την εναπομένουσα διάρκεια εγγύησης του αρχικού προϊόντος.

 

Η εγγύηση της Philips ισχύει εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με της προδιαγραφές της Philips.

Τι δεν περιλαμβάνεται

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημίες οποιασδήποτε φύσης περιλαμβανομένων ζημιών προερχομένων από απώλεια δεδομένων ή ζημίες προερχόμενες από απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

 

Η εγγύηση της Philips δεν ισχύει αν :

 

- Τα παραστατικά αγοράς έχουν αλλοιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή είναι άκυρα.

- Το μοντέλο ή/και ο σειριακός αριθμός έχει αλλοιωθεί για οποιοδήποτε λόγο, αφαιρεθεί ή έχει γίνει άκυρος.

- Έχουν γίνει μετατροπές ή επισκευές από μη εξουσιοδοτημένους επισκευαστές ή οργανισμούς.

- Το προϊόν χρησιμοποιείται για εμπορική εκμετάλλευση

- Το ελάττωμα προήλθε από κακή χρήση του προϊόντος ή από περιβαλλοντικές συνθήκες που δεν συμβαδίζουν με τις συνιστώμενες προδιαγραφές χρήσης του προϊόντος.

- Το ελάττωμα προήλθε ή προέρχεται από σύνδεση περιφερειακών, εξοπλισμού που δεν συνιστώνται από τη Philips.

- Το προϊόν έχει καταστραφεί – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά από κατοικίδια ζώα, κεραυνούς,η κανονική τάση ηλεκτρικού δικτύου, νερό ή φωτιά, φυσική καταστροφή ή ατύχημα κατά τη μεταφορά.

- Το προϊόν παρουσιάζει ελάττωμα λόγω φυσικής φθοράς μερών, που μπορούν να θεωρηθούν αναλώσιμα.

- Το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά διότι ο αρχικός του σχεδιασμός, κατασκευή, έγκριση ή /και εξουσιοδότηση για τη χρήση του είναι για διαφορετική χώρα από τη χώρα χρήσης τουnetwork quality).

Χρειάζεστε υποστήριξη

Προκειμένου να εξυπηρετηθείτε καλύτερα, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης ή τη σελίδα υποστήριξης του προϊόντος σας στην ιστοσελίδα της εταιρίας, πριν επικοινωνήσετε με τη Philips ή τον μεταπωλητή σας. Προκειμένου να εξυπηρετηθείτε παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών. Πληροφορίες για την επικοινωνία με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Όταν το προϊόν σας είναι πλέον εκτός εγγύησης μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κοντινότερο σε εσάς εξουσιοδοτημένο εργαστήριο επισκευών.

 

Για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε αποτελεσματικά όταν επικοινωνείτε μαζί μας παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα:

 

- Την αρχική απόδειξη αγοράς, που θα αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, την επωνυμία του μεταπωλητή και το μοντέλο αγοράς.

- Το σειριακό αριθμό του προϊόντος ή την εβδομάδα παραγωγής όπως αυτή αναγράφεται στο προϊόν (Ο σειριακός αριθμός προϊόντος - μερικές φορές αναφέρεται ως model ID - συνήθως

βρίσκεται μέσα στη θήκη των μπαταριών ή στο πίσω μέρος ή κάτω από το προϊόν).

Εγγύηση ̟ροϊόντων

24 μήνες

 

Πίνακας εγγυήσεων ανά προϊόν.

Κατηγορία ̟ροϊόντος

Περίοδος Εγγύησης

Εξαιρέσεις

Οικιακές συσκευές

2 έτη

3 έτη για το μοτέρ των ηλεκτρικών ξηρών σκουπών.

Υγεία και ευεξία

2 έτη

Υγεία και ευεξία 2 έτη Εξαιρούνται τα ανταλλακτικά

(οδοντόβουρτσες)

Προσωπική φροντίδα

2 έτη

Εξαιρούνται τα ανταλλακτικά (ξυριστικές κεφαλές κλπ)

Πολιτική εγγύησης για τηλεοράσεις, οθόνες, τηλέφωνα, συσκευές προβολής, συσκευές ήχου, συσκευές βίντεο, συσκευές φαξ, προϊόντα υπαγόρευσης, καθώς και για τα αξεσουάρ αυτοκινήτων

Εγγύηση κατόχων άδειας

Πολιτική εγγύησης για τηλεοράσεις, οθόνες, τηλέφωνα, συσκευές προβολής, συσκευές ήχου, συσκευές βίντεο, συσκευές φαξ, προϊόντα υπαγόρευσης, καθώς και για τα αξεσουάρ αυτοκινήτων 

Τα προϊόντα Philips σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές, έχουν εξαιρετική απόδοση και είναι εύκολα στη χρήση και την εγκατάσταση. Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά τη χρήση του προϊόντος, σας συνιστούμε να ανατρέξετε σε πρώτη φάση στο εγχειρίδιο χρήσης και στις πληροφορίες που δίνονται στην ενότητα υποστήριξης αυτού του ιστοτόπου, όπου (ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος) θα βρείτε ένα εγχειρίδιο χρήσης που μπορείτε να κατεβάσετε, συχνές ερωτήσεις, βίντεο οδηγιών και ένα φόρουμ υποστήριξης.

 

Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σταματήσει να λειτουργεί, η Philips θα φροντίσει για τη δωρεάν επισκευή του προϊόντος Philips, εφόσον μας ενημερώσετε για τη βλάβη εντός της περιόδου εγγύησης, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης (π.χ. στο προοριζόμενο περιβάλλον). Για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, εγγυήτρια του προϊόντος είναι μια εταιρεία που συνεργάζεται με τη Philips. Για να δείτε τι ισχύει για το δικό σας προϊόν, ανατρέξτε στη σχετική τεκμηρίωση.

 

Αν δώσετε το προϊόν σας για επισκευή στην Ελλάδα, ενώ το έχετε αγοράσει σε άλλη χώρα, η Philips θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την επισκευή του προϊόντος σας σύμφωνα με τους όρους εγγύησης της χώρας όπου το αγοράσατε.

 

Το παρόν ισχύει μόνο για τα καταναλωτικά προϊόντα. Για τα επαγγελματικά προϊόντα ισχύουν οι όροι εγγύησης της σύμβασης αγοραπωλησίας.

Όροι εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς και λήγει στο τέλος της περιόδου που υποδεικνύεται παρακάτω, στην ενότητα "Περίοδος εγγύησης". Αν το προϊόν σας χρειάζεται επισκευή, αλλά έχετε χάσει το παραστατικό αγοράς ή ο λιανοπωλητής δεν είναι γνωστός στη Philips (π.χ. πωλητής από ηλεκτρονικό κανάλι δημοπρασιών), θα θεωρείται ότι η περίοδος της εγγύησης άρχισε τρεις μήνες μετά την ημερομηνία κατασκευής που αναγράφεται στο προϊόν ή προκύπτει από τον αριθμό σειράς. Αν το προϊόν σας χρειάζεται επισκευή, αλλά δεν φέρει ημερομηνία κατασκευής ή αριθμό σειράς, πρέπει να έχετε ένα έγκυρο παραστατικό αγοράς του προϊόντος.

 

Σε περίπτωση που η επισκευή δεν είναι εφικτή ή εμπορικά βιώσιμη, η Philips μπορεί να αντικαταστήσει το προϊόν με ένα νέο ή ανανεωμένο προϊόν παρόμοιας λειτουργικότητας. Έπειτα από επισκευή, αναβάθμιση υλικολογισμικού ή αντικατάσταση, η περίοδος της εγγύησης συνεχίζει από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς.

Τι εξαιρείται

Η εγγύηση δεν καλύπτει επακόλουθες ζημίες (όπως, ενδεικτικά, απώλεια δεδομένων ή απώλεια εισοδήματος), ή αποζημίωση για δικές σας ενέργειες, όπως κανονική συντήρηση, εγκατάσταση ενημερώσεων υλικολογισμικού ή αποθήκευση ή ανάκτηση δεδομένων.

 

Η εγγύηση εξαιρεί ή δεν ισχύει για τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Αν το παραστατικό αγοράς έχει αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή έχει καταστεί δυσανάγνωστο.

- Αν ο αριθμός μοντέλου, ο αριθμός σειράς ή ο κωδικός ημερομηνίας κατασκευής στο προϊόν έχει αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.

- Αν έχουν πραγματοποιηθεί επισκευές ή τροποποιήσεις στο προϊόν από μη εξουσιοδοτημένες εταιρείες ή τεχνικούς σέρβις.

- Αν η βλάβη προκλήθηκε από υπερβολική χρήση για σκοπό διαφορετικό από τον προοριζόμενο, για παράδειγμα, ακατάπαυστη χρήση σε εμπορικό περιβάλλον.

- Αν η βλάβη προκλήθηκε από κατάχρηση του προϊόντος ή από περιβαλλοντικές συνθήκες που δεν συμμορφώνονται με τις αναγραφόμενες στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος.

- Αν η βλάβη προκλήθηκε από τη σύνδεση περιφερειακών, πρόσθετου εξοπλισμού ή αξεσουάρ που δεν συνιστώνται στο εγχειρίδιο χρήσης.

- Αν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά όπως, ενδεικτικά, ζημιά από ζώο, κεραυνό, μη φυσιολογική τάση, πυρκαγιά, φυσική καταστροφή, μεταφορά ή νερό (εκτός αν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης ότι το προϊόν μπορεί να πλυθεί με νερό).

- Φυσιολογική φθορά ή από τα μέρη που από τη φύση τους είναι αναλώσιμα, π.χ. σακούλες ηλεκτρικής σκούπας ή φίλτρα.

- Αν το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά, επειδή δεν έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί ή εγκριθεί αρχικά για χρήση στη χώρα όπου το χρησιμοποιείτε. Αυτό συμβαίνει σε περίπτωση εισαγωγής του προϊόντος.

- Αν το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά λόγω προβλημάτων πρόσβασης ή σύνδεσης σε παρόχους υπηρεσιών, όπως διακοπές κατά την πρόσβαση σε δίκτυα (π.χ. καλώδιο τηλεόρασης, δορυφόρος ή Internet), σφάλματα στη γραμμή του συνδρομητή ή του παραλήπτη, σφάλματα τοπικού δικτύου (καλώδια, διακομιστής αρχείων, γραμμή χρήστη) και σφάλματα στο δίκτυο μετάδοσης (παρεμβολές, κωδικοποίηση, σφάλματα ή κακή ποιότητα δικτύου).

- Σε εφαρμογές τρίτων που χρησιμοποιούνται στα ή σε συνδυασμό με τα προϊόντα σας.

Χρειάζεται επισκευή το προϊόν σας

IΓια να αποφύγετε την αναστάτωση, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ή/και να ανατρέξετε στην ενότητα υποστήριξης αυτού του ιστοτόπου πριν απευθυνθείτε στο σχετικό αντιπρόσωπο ή στη Philips. Για να ζητήσετε επισκευή εντός της περιόδου εγγύησης, απευθυνθείτε στο κέντρο επικοινωνίας καταναλωτών με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Αφού λήξει η περίοδος εγγύησης του προϊόντος, σε ορισμένες χώρες μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Οι διευθύνσεις των κέντρων σέρβις (εφόσον υπάρχουν) αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας κατά την επικοινωνία με τη Philips ή τα συνεργαζόμενα κέντρα σέρβις, σας συνιστούμε να έχετε έτοιμα τα εξής στοιχεία:

 

- τον τύπο του προϊόντος ή τον αριθμό μοντέλου (που μερικές φορές λέγεται και αναγνωριστικό μοντέλου),

- το παραστατικό αγοράς (π.χ. το πρωτότυπο τιμολόγιο ή την απόδειξη), στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς, το όνομα του αντιπροσώπου και ο αριθμός μοντέλου του προϊόντος,

- τον αριθμό σειράς του προϊόντος ή τον κωδικό ημερομηνίας κατασκευής που αναγράφεται στο προϊόν.

 

Ο αριθμός μοντέλου, ο αριθμός σειράς ή ο κωδικός ημερομηνίας κατασκευής (αν υπάρχει) αναγράφεται στη θήκη των μπαταριών, στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.

Περίοδος εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης στην Ελλάδα για τις κατηγορίες προϊόντων που αναφέρονται στην κεφαλίδα αυτού του εγγράφου είναι 24 μήνες, με τις παρακάτω εξαιρέσεις:

Εξαίρεση

Περίοδος εγγύησης 

Ηλεκτρικές σκούπες

36 μήνες για το μοτέρ των ηλεκτρικών ξηρών σκουπών

Ήχος PC και τηλέφωνα Internet 

12 μήνες 

Καλώδια και τροφοδοτικά, πληκτρολόγια και ποντίκια 

12 μήνες 

LCD Οθόνες σειράς  B, S, P, V ( για τη σειρά V ισχύει για προϊόντα αγορασμένα μετά την 1η Δεκεμβρίου 2019)

36 μήνες

Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.