1
Υποστήριξη τηλεοράσεων

Υποστήριξη τηλεοράσεων

  Εύρεση εγχειριδίω, συχνές ερωτήσεις και ενημερώσεις λογισμικού για την τηλεόρασή σας:

  Πώς να Βίντεο - Συναρμολόγηση και ρύθμιση

  Πώς να αποσυνδέσετε το Philips OLED 973

  Πώς να αποσυνδέσετε το Philips OLED 873

  Πώς να ρυθμίσετε την τηλεόραση Philips

  Πώς να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση Philips Saphi Smart TV

  Πώς να Βίντεο - Κανάλια και εικόνα

  Πώς να εγκαταστήσετε κανάλια στην τηλεόραση Philips

  Πώς να ταξινομήσετε κανάλια στην τηλεόρασή σας Philips Linux

  Πώς να ταξινομήσετε κανάλια στην τηλεόρασή σας Philips

  Τρόπος ρύθμισης των μορφών εικόνας στην τηλεόραση Philips

  Πώς να Βίντεο - Διαδίκτυο & Smart TV

  Πώς να συνδέσετε την τηλεόραση Philips με το WiFi

  Πώς να μεταδώσετε περιεχόμενο εφαρμογών στην τηλεόραση μέσω του Chromecast Built In

  Πώς να Βίντεο - Ενημερώσεις λογισμικού

  Πώς να ενημερώσετε το λογισμικό μέσω Διαδικτύου - Philips Linux Smart TV

  Πώς να ενημερώσετε το λογισμικό της Philips TV μέσω USB

  Πώς να Βίντεο - Τηλεχειριστήριο

  Πώς να συνδέσετε το τηλεχειριστήριο με την τηλεόραση Philips

  Τρόπος ενημέρωσης του λογισμικού τηλεχειρισμού

  Πώς να χρησιμοποιήσετε το Easy Remote

  Πώς να συνδέσετε το εύκολο τηλεχειριστήριο με την τηλεόραση Philips

  Βρείτε μια νέα 
  τηλεόραση της Philips TV

  Βρείτε τις απαντήσεις σας στα κοινωνικά μέσα