Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου

Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου της Philips

Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου της Philips

Τελευταία ενημέρωση: [6 August 2020]
Η Philips Electronics Nederland B.V., Boschdijk 525, 5621JG, Eindhoven, the Netherlands ή οι συνδεδεμένες ή θυγατρικές εταιρείες της (“Philips”, “δικό μας”, “εμείς” ή “εμάς”) είναι αφοσιωμένη στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών που της παρέχονται, συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και θέλει να είστε εξοικειωμένοι με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και γνωστοποίησης των Προσωπικών δεδομένων. Σκοπός της παρούσας Δήλωσης ιδιωτικού απορρήτου είναι να κατανοήσετε τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου μας, μεταξύ άλλων ποια Προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε, τι κάνουμε με αυτά και πώς τα προστατεύουμε, καθώς και τα δικαιώματά σας σε κάθε περίπτωση.
account data

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό  

Third parties

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Protect Personal Data

Προστασία των Προσωπικών σας δεδομένων

Choices and Rights

Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας

Special info for parents

Ειδικές πληροφορίες για τους γονείς

Contact

Τρόποι επικοινωνίας

Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.