1
Σιδέρωμα

Philips PerfectCare Expert Steam generator iron GC9230/02 5.5 bar 240 g steam boost 1.5L detachable water tank Carry lock with OptimalTemp

    Philips PerfectCare Expert Steam generator iron GC9230/02 5.5 bar 240 g steam boost 1.5L detachable water tank Carry lock with OptimalTemp

    GC9230/02

    GC9230/02

    Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο

GC9230/02

Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προβλήματα ατμού(1)

Αναζήτηση

Αναζήτηση σε αυτό το προϊόν

Εύρεση εξουσιοδοτημένου κέντρου επισκευών

Εγγύηση

Τα προϊόντα μας καλύπτονται από περιορισμένη εγγύηση. Δείτε τα παρακάτω έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες.