Προσωπική φροντίδα

Philips Beardtrimmer series 5000 Stubble trimmer BT5200/16 0.2mm precision settings Full metal blades 60 min cordless use/1h charge Integrated hair lift comb

    Philips Beardtrimmer series 5000 Stubble trimmer BT5200/16 0.2mm precision settings Full metal blades 60 min cordless use/1h charge Integrated hair lift comb

    BT5200/16

    BT5200/16

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Αναζήτηση

Αναζήτηση σε αυτό το προϊόν

Εύρεση εξουσιοδοτημένου κέντρου επισκευών

Εγγύηση

Τα προϊόντα μας καλύπτονται από περιορισμένη εγγύηση. Δείτε τα παρακάτω έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες.