Αντιμετώπιση προβλημάτων και υποστήριξη

OLED
Τηλεόραση Android 4K UHD

Αριθμός μοντέλου

65OLED857/12

Δείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος
65OLED857/12 OLED Τηλεόραση Android 4K UHD

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Λογισμικό και drivers