Αντιμετώπιση προβλημάτων και υποστήριξη

The One
Τηλεόραση Android 4K UHD LED

Αριθμός μοντέλου

55PUS8887/12

Δείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος
55PUS8887/12 The One Τηλεόραση Android 4K UHD LED

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Λογισμικό και drivers