1
Αφαίρεση αλάτων

Αφαίρεση αλάτων
από σίδερα με γεννήτρια ατμού Philips

Με την πάροδο του χρόνου, το σίδερο με γεννήτρια ατμού θα αρχίσει να συσσωρεύει άλατα - αυτό συμβαίνει σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούν νερό. Όσο πιο σκληρό είναι το νερό στην περιοχή σας, τόσο πιο γρήγορα θα αρχίσουν να αναπτύσσονται και να στερεοποιούνται οι ακαθαρσίες από τα άλατα, εφόσον δεν καθαριστούν. Αν δεν κάνετε τακτικά αφαλάτωση, θα διαπιστώσετε ότι τα άλατα αποβάλλονται από το σύστημα ατμού με τη μορφή λευκών/καφέ κηλίδων, ενώ παράλληλα μειώνεται η παραγωγή του ατμού. Φροντίστε να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα, ώστε το σίδερο με γεννήτρια ατμού να αποδίδει πάντα στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Φίλτρο PerfectCare Pure

Γεννήτριες ατμού PerfectCare

Έξυπνη λειτουργία καθαρισμού αλάτων

Centrales vapeur Smart Calc-Clean

Εύκολο ξέβγαλμα

Γεννήτριες ατμού Easy Rinsing

Φίλτρο PerfectCare Pure

Αφαίρεση αλάτων από σίδερο PerfectCare Pure με αντικατάσταση του φίλτρου PureSteam (GC024)

Σίδερα με φίλτρο PureSteam
Σίδερα με φίλτρο PureSteam
Σίδερα με φίλτρο PureSteam
Σίδερα με φίλτρο PureSteam

1. Ηχητική και οπτική υπενθύμιση για αντικατάσταση του φίλτρου ANTI-CALC

Εικονίδιο εγχειριδίου

Αντικαταστήστε το φίλτρο ANTI-CALC αμέσως μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία αφαίρεσης αλάτων και η συσκευή αρχίσει να κάνει μπιπ.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Η λειτουργία ατμού απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν αντικατασταθεί το φίλτρο ANTI-CALC.

2. Αντικατάσταση του φίλτρου ANTI-CALC

Εικονίδιο εγχειριδίου

Αφαιρέστε το σίδερο από τη βάση του και ανοίξτε το καπάκι της θήκης όπου μπαίνει το φίλτρο ANTI-CALC.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Τραβήξτε το πλαστικό κάλυμμα από το κάτω μέρος του φίλτρου ANTI-CALC.
 

Εικονίδιο εγχειριδίου

Τοποθετήστε το φίλτρο ANTI-CALC στη θήκη, πιέστε το μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του και κλείστε το καπάκι.

Σημειώσεις:
 

 • Αν δεν θέλετε να αντικαταστήσετε το φίλτρο ANTI-CALC, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε απιονισμένο νερό ή αφαλατωμένο νερό από το φίλτρο IronCare.
 • Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί να αφήσετε το παλιό φίλτρο ANTI-CALC στη θέση του εντός του σίδερου.

Easy De-Calc Plus

Αφαίρεση αλάτων από σίδερο PerfectCare Elite με τη λειτουργία Easy De-Calc Plus

PerfectCare Elite
PerfectCare Elite
PerfectCare Elite
PerfectCare Elite

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, η συσκευή θα πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα για τουλάχιστον 2 ώρες και να έχει κρυώσει εντελώς.

 

Βίντεο για τη λειτουργία Easy De-Calc

Αφαίρεση αλάτων - φροντίστε το προϊόν σας

Εύκολος καθαρισμός αλάτων

Πολύ σημαντικό: Εκτελέστε τη διαδικασία αφαλάτωσης αμέσως μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία EASY DE-CALC και η συσκευή αρχίσει να κάνει συνεχόμενα μπιπ.

Εύκολος καθαρισμός αλάτων

Αν χρησιμοποιούσατε τη συσκευή και καίει ακόμα, περιμένετε μέχρι να κρυώσει εντελώς (τουλάχιστον για 2 ώρες) προτού συνεχίσετε.

Εύκολος καθαρισμός αλάτων

Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.

Εύκολος καθαρισμός αλάτων

Κρατήστε ένα δοχείο (με χωρητικότητα τουλάχιστον 250 ml) κάτω από το σημείο όπου βρίσκεται το κάλυμμα EASY DE-CALC και γυρίστε το κάλυμμα αριστερόστροφα.

Εύκολος καθαρισμός αλάτων

Αφαιρέστε το κάλυμμα EASY DE-CALC και αφήστε το νερό με τα άλατα να χυθεί στο δοχείο. Μόλις αδειάσει όλο το νερό, γυρίστε το κάλυμμα δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση του.

Εύκολος καθαρισμός αλάτων

Αφαίρεση αλάτων από γεννήτριες ατμού Philips με τη λειτουργία Easy De-Calc

Εύκολος καθαρισμός αλάτων
Εύκολος καθαρισμός αλάτων
Εύκολος καθαρισμός αλάτων
Εύκολος καθαρισμός αλάτων
Εύκολος καθαρισμός αλάτων

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, η συσκευή θα πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα για τουλάχιστον 2 ώρες και να έχει κρυώσει εντελώς.

 

Βίντεο για τη λειτουργία Easy De-Calc

1. Οπτική υπενθύμιση για αφαίρεση αλάτων

Εύκολος καθαρισμός αλάτων

Κάντε αφαλάτωση αμέσως μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία EASY DE-CALC.

Η εκτέλεση της διαδικασίας αφαλάτωσης ανά τακτά διαστήματα συμβάλλει στην παράταση του χρόνου ζωής της συσκευής και στη βελτιωμένη απόδοση κατά το σιδέρωμα.

2. Εκτέλεση διαδικασίας αφαλάτωσης


Προτού κάνετε την αφαλάτωση, βεβαιωθείτε ότι η γεννήτρια ατμού έχει κρυώσει.

Εύκολος καθαρισμός αλάτων

Τοποθετήστε τη γεννήτρια ατμού στην άκρη ενός τραπεζιού ή του νεροχύτη και κρατήστε ένα κύπελλο κάτω από το σημείο όπου βρίσκεται το κάλυμμα EASY DE-CALC.

Εύκολος καθαρισμός αλάτων

Αφαιρέστε το κάλυμμα EASY DE-CALC και αφήστε το νερό με τα άλατα να χυθεί στο κύπελλο.

Εύκολος καθαρισμός αλάτων

Όταν πάψει να βγαίνει νερό, τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα EASY DE-CALC στη θέση του και γυρίστε το δεξιόστροφα για να ασφαλίσει.

Βαθύς καθαρισμός του σίδερου με γεννήτρια ατμού

 

Κάντε κλικ στο βίντεο για να δείτε πόσο εύκολο είναι και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 

Φροντίστε να κάνετε βαθύ καθαρισμό μία φορά το μήνα, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της γεννήτριας ατμού!

 

 • Γείρετε τη βάση, αφαιρέστε το κάλυμμα Easy De-Calc και γεμίστε με 500 ml νερό.
 • Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στη θέση του και σφίξτε καλά, ενεργοποιήστε τη γεννήτρια ατμού και περιμένετε 5 λεπτά.
 • Πατήστε παρατεταμένα τη σκανδάλη ατμού ενώ σιδερώνετε ένα ύφασμα με κινήσεις μπρος-πίσω.
 • Συνεχίστε μέχρι να αδειάσει η δεξαμενή νερού και να απομακρυνθούν όλα τα άλατα.
 • Μόλις κρυώσει το σίδερο, αδειάστε το νερό από την οπή Easy De-Calc.
  Φροντίστε να κάνετε βαθύ καθαρισμό μία φορά το μήνα, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της γεννήτριας ατμού!

Βίντεο με οδηγίες για τον καθαρισμό της γεννήτριας ατμού

Έξυπνη λειτουργία καθαρισμού αλάτων

Αφαλάτωση στο σίδερο PerfectCare Performer με τη λειτουργία Smart Calc Clean

Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren

Για μεγαλύτερη άνεση, φροντίστε να έχετε πάντα κοντά σας το δοχείο αφαλάτωσης όταν αφαιρείτε τα άλατα.

PerfectcareCare-stoomgenerator

1. Ηχητική/οπτική υπενθύμιση αφαίρεσης αλάτων

 

Η νέα λειτουργία Smart Calc Clean σάς υπενθυμίζει πότε η συσκευή σας χρειάζεται αφαλάτωση.

Pictogram gebruikershandleiding

Κάντε αφαλάτωση μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία αφαλάτωσης και η συσκευή κάνει μπιπ.
 

Pictogram gebruikershandleiding

Η λειτουργία ατμού απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν κάνετε αφαλάτωση.

Pictogram gebruikershandleiding

Με το παρεχόμενο δοχείο Calc Clean, μπορείτε να αφαιρείτε εύκολα τα άλατα και να έχετε πάντα καθαρό ατμό.

2. Εκτέλεση αφαλάτωσης

 
 • Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διαδικασία.
 • Καυτό νερό και ατμός θα βγουν από την πλάκα.
 • Μην διακόψετε την αφαλάτωση (διαρκεί περίπου 2 λεπτά).

Pictogram gebruikershandleiding

Γεμίστε τη δεξαμενή νερού μέχρι τη μέση και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Pictogram gebruikershandleiding

Τοποθετήστε το σίδερο πάνω στο δοχείο Calc Clean σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια

Pictogram gebruikershandleiding

Πατήστε το κουμπί Calc Clean για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσουν να ακούγονται σύντομα μπιπ.

Pictogram gebruikershandleiding

Περιμένετε περίπου 2 λεπτά. Θα ακούγονται σύντομα μπιπ.

Pictogram gebruikershandleiding

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αφαλάτωσης, τα μπιπ θα σταματήσουν.

Έξυπνη λειτουργία καθαρισμού αλάτων

Αφαίρεση αλάτων από σίδερο PerfectCare Viva με τη λειτουργία Smart Calc Clean

Γεννήτριες ατμού Smart Calc-Clean
Γεννήτριες ατμού Smart Calc-Clean
Γεννήτριες ατμού Smart Calc-Clean

Για μεγαλύτερη άνεση, φροντίστε να έχετε πάντα κοντά σας το δοχείο αφαλάτωσης όταν αφαιρείτε τα άλατα.

Γεννήτρια ατμού SpeedCare

1. Ηχητική και οπτική υπενθύμιση για αφαίρεση αλάτων

 

Η νέα λειτουργία Smart Calc Clean σάς υπενθυμίζει πότε χρειάζεται να κάνετε αφαλάτωση της συσκευής.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Κάντε αφαλάτωση αμέσως μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία αφαίρεσης αλάτων και η συσκευή αρχίσει να κάνει μπιπ.
 

Εικονίδιο εγχειριδίου

Η λειτουργία ατμού απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν κάνετε αφαλάτωση.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Με το παρεχόμενο δοχείο Calc Clean, μπορείτε να αφαιρείτε εύκολα τα άλατα και να έχετε πάντα καθαρό ατμό.

2. Εκτέλεση διαδικασίας αφαλάτωσης

 
 • Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
 • Καυτό νερό και ατμός θα βγουν από την πλάκα.
 • Μην διακόψετε τη διαδικασία αφαλάτωσης (διαρκεί περίπου 2 λεπτά).

Εικονίδιο εγχειριδίου

Γεμίστε τη δεξαμενή νερού μέχρι τη μέση και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Τοποθετήστε το σίδερο πάνω στο δοχείο Calc Clean σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Πατήστε το κουμπί Calc Clean για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσουν να ακούγονται σύντομα μπιπ.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Περιμένετε περίπου 2 λεπτά. Θα ακούγονται σύντομα μπιπ.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αφαλάτωσης, τα μπιπ θα σταματήσουν.

Έξυπνη λειτουργία καθαρισμού αλάτων

Αφαίρεση αλάτων από σίδερο SpeedCare με τη λειτουργία Smart Calc Clean

Γεννήτριες ατμού Smart Calc-Clean
Γεννήτριες ατμού Smart Calc-Clean
Γεννήτριες ατμού Smart Calc-Clean
Γεννήτριες ατμού Smart Calc-Clean

Σημαντικό: Επειδή το δοχείο θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού αλάτων, περιμένετε 5 λεπτά προτού αδειάσετε το περιεχόμενό του. 


Κάντε κλικ στο βίντεο για να δείτε πόσο εύκολο είναι!

Γεννήτρια ατμού SpeedCare

1. Ηχητική και οπτική υπενθύμιση για αφαίρεση αλάτων

 

Η νέα λειτουργία Smart Calc Clean σάς υπενθυμίζει πότε χρειάζεται να κάνετε αφαλάτωση της συσκευής

Εικονίδιο εγχειριδίου

Κάντε αφαλάτωση αμέσως μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία αφαίρεσης αλάτων και η συσκευή αρχίσει να κάνει μπιπ.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Η λειτουργία ατμού απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν κάνετε αφαλάτωση.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Με το παρεχόμενο δοχείο Calc Clean, μπορείτε να αφαιρείτε εύκολα τα άλατα και να έχετε πάντα καθαρό ατμό.

2. Εκτέλεση διαδικασίας αφαλάτωσης

 
 • Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
 • Καυτό νερό και ατμός θα βγουν από την πλάκα.
 • Μην διακόψετε τη διαδικασία αφαλάτωσης (διαρκεί περίπου 2 λεπτά).

Εικονίδιο εγχειριδίου

Γεμίστε τη δεξαμενή νερού μέχρι τη μέση και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Γυρίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση CALC CLEAN.
 

Εικονίδιο εγχειριδίου

Τοποθετήστε το σίδερο πάνω στο δοχείο Calc Clean σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Πατήστε το κουμπί CALC CLEAN για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσουν να ακούγονται σύντομα μπιπ.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Περιμένετε περίπου 2 λεπτά. Θα ακούγονται σύντομα μπιπ.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αφαλάτωσης, τα μπιπ θα σταματήσουν.

Έξυπνη λειτουργία καθαρισμού αλάτων

Αφαίρεση αλάτων από σίδερο FastCare με τη λειτουργία Smart Calc Clean

Smart Calc Clean FastCare
Smart Calc Clean FastCare
Smart Calc Clean FastCare
Smart Calc Clean FastCare

Σημαντικό: Επειδή το δοχείο θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού αλάτων, περιμένετε 5 λεπτά προτού αδειάσετε το περιεχόμενό του. 


Κάντε κλικ στο βίντεο για να δείτε πόσο εύκολο είναι!

Γεννήτρια ατμού SpeedCare

Λειτουργία καθαρισμού αλάτων


Ηχητική και οπτική υπενθύμιση για καθαρισμό αλάτων

 

 • Μετά από 1 έως 3 μήνες χρήσης, η λυχνία Calc-Clean αρχίζει να αναβοσβήνει και από τη συσκευή αρχίζουν να ακούγονται μπιπ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εκτελέσετε τη διαδικασία καθαρισμού αλάτων.
 • Μπορείτε να συνεχίσετε να σιδερώνετε με ατμό για 1 ώρα ενώ αναβοσβήνει η λυχνία Calc-Clean και ακούγονται τα μπιπ από τη συσκευή. Μετά από 1 ώρα, η λειτουργία ατμού απενεργοποιείται αυτόματα. Για να συνεχίσετε να σιδερώνετε με ατμό, θα πρέπει να εκτελέσετε τη διαδικασία καθαρισμού αλάτων.
 • Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού αλάτων.
 • Προσοχή: Μην διακόψετε τη διαδικασία σηκώνοντας το σίδερο από το δοχείο Calc-Clean, καθώς θα βγουν από την πλάκα καυτό νερό και ατμός.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Κάντε αφαλάτωση αμέσως μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία Calc Clean και η συσκευή αρχίσει να κάνει συνεχόμενα μπιπ.*

Εικονίδιο εγχειριδίου

Γεμίστε τη δεξαμενή νερού μέχρι τη μέση.


 

Εικονίδιο εγχειριδίου

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Γυρίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση CALC CLEAN.
 

Εικονίδιο εγχειριδίου

Τοποθετήστε το δοχείο Calc-Clean πάνω στη σιδερώστρα ή σε οποιαδήποτε άλλη επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Τοποθετήστε το σίδερο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ακουμπά σταθερά πάνω στο δοχείο Calc-Clean.**
 

Εικονίδιο εγχειριδίου

Πατήστε το κουμπί Calc Clean για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσουν να ακούγονται σύντομα μπιπ.
 

Εικονίδιο εγχειριδίου

Περιμένετε περίπου 2 λεπτά μέχρι η συσκευή να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αφαλάτωσης, τα μπιπ θα σταματήσουν.
 

Εικονίδιο εγχειριδίου

Σκουπίστε το σίδερο με ένα κομμάτι ύφασμα και τοποθετήστε το ξανά στη βάση.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Περιμένετε περίπου 5 λεπτά μέχρι να κρυώσει το δοχείο και αδειάστε στο νεροχύτη το ζεστό νερό και τα άλατα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού αλάτων, βγαίνουν από την πλάκα καυτό νερό και ατμός, ενώ ακούγονται σύντομα μπιπ.

 

* Χρησιμοποιήστε το δοχείο Calc-Clean για τη συλλογή του βρώμικου νερού.

** Είναι απόλυτα ασφαλές να έχετε το σίδερο πάνω σε αυτό το δοχείο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Εύκολο ξέβγαλμα

Αφαίρεση αλάτων από γεννήτριες ατμού Philips με τη λειτουργία Calc Clean

Εύκολο ξέβγαλμα
Εύκολο ξέβγαλμα
Εύκολο ξέβγαλμα
Εύκολο ξέβγαλμα

Αφαίρεση αλάτων από γεννήτριες ατμού Philips με τη λειτουργία Easy Rinsing
 

Σημαντικό: Μην αφαιρείτε ποτέ το καπάκι καθαρισμού αλάτων ενώ η γεννήτρια ατμού είναι ζεστή.

Βίντεο για την αφαίρεση αλάτων από γεννήτρια ατμού

Γρήγορη απομάκρυνση αλάτων

 

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Quick Calc Release, βεβαιωθείτε ότι το σίδερο έχει κρυώσει.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Αφαιρέστε την αποσπώμενη δεξαμενή νερού, κρατήστε τη γεννήτρια ατμού και με τα δύο χέρια και ανακινήστε καλά.
 

Εικονίδιο εγχειριδίου

Γυρίστε τη γεννήτρια ατμού στο πλάι με το καπάκι καθαρισμού αλάτων προς τα επάνω και αφαιρέστε το καπάκι.

Εικονίδιο εγχειριδίου

Αδειάστε τη γεννήτρια ατμού στο νεροχύτη.


Εικονίδιο εγχειριδίου

Γεμίστε τη μονάδα με φρέσκο νερό, ανακινήστε ξανά και αδειάστε (επαναλάβετε δύο φορές για καλύτερο αποτέλεσμα).

Εικονίδιο εγχειριδίου

Βιδώστε το καπάκι καθαρισμού αλάτων σφιχτά στη γεννήτρια ατμού.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.