1
Αφαίρεση αλάτων

Αφαίρεση αλάτων
από συστήματα ατμού Philips

Με την πάροδο του χρόνου, το σύστημα ατμού σας θα αρχίσει να συσσωρεύει άλατα - αυτό συμβαίνει σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούν νερό. Όσο πιο σκληρό είναι το νερό στην περιοχή σας, τόσο πιο γρήγορα θα αρχίσουν να αναπτύσσονται και να στερεοποιούνται οι ακαθαρσίες από τα άλατα, εφόσον δεν καθαριστούν. Αν δεν κάνετε τακτικά αφαλάτωση, θα διαπιστώσετε ότι τα άλατα αποβάλλονται από το σύστημα ατμού με τη μορφή λευκών/καφέ κηλίδων, ενώ παράλληλα μειώνεται η παροχή του ατμού. Φροντίστε να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα, ώστε το σύστημα ατμού σας να αποδίδει πάντα στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Κανονικό ξέβγαλμα

Κανονικό ξέβγαλμα

Εύκολο ξέβγαλμα

Εύκολο ξέβγαλμα

Αυτόματο καθάρισμα

Αυτόματο καθάρισμα

Κανονικό ξέβγαλμα

Αφαίρεση αλάτων από συστήματα ατμού με τη διαδικασία αφαλάτωσης Normal Rinse

Κανονικό ξέβγαλμα
Κανονικό ξέβγαλμα

Πώς γίνεται η αφαίρεση αλάτων από τα συστήματα ατμού με τη διαδικασία αφαλάτωσης Normal Rinse;


Ο καθαρισμός αλάτων αφαιρεί τα άλατα και τις ακαθαρσίες που έχουν παγιδευτεί εντός του συστήματος ατμού μετά από παρατεταμένη χρήση. Συνιστούμε να καθαρίζετε τα άλατα μία φορά το μήνα.
 

Βίντεο για τη διαδικασία Normal Rinse

Οδηγίες αφαλάτωσης

Κανονικό ξέβγαλμα

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 1 ώρα.

Κανονικό ξέβγαλμα

Μόλις κρυώσει η συσκευή, αποσυναρμολογήστε το κοντάρι και τον εύκαμπτο σωλήνα ατμού.

Κανονικό ξέβγαλμα

Μεταφέρετε το προϊόν στο νεροχύτη. Χύστε όλο το νερό που υπάρχει στη δεξαμενή νερού και στο μπόιλερ.

Κανονικό ξέβγαλμα

Γεμίστε ξανά τη δεξαμενή νερού με καθαρό νερό και βάλτε τη στη θέση της. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα μέχρι το νερό να φτάσει στο μπόιλερ. Ανακινήστε τη συσκευή και χύστε το νερό. Για αποτελεσματική αφαίρεση των αλάτων, επαναλάβετε μερικές φορές ακόμη.

Εύκολο ξέβγαλμα

Αφαίρεση αλάτων από συστήματα ατμού με τη διαδικασία αφαλάτωσης Easy Rinse

Εύκολο ξέβγαλμα
Εύκολο ξέβγαλμα
Εύκολο ξέβγαλμα
Εύκολο ξέβγαλμα

Πώς γίνεται η αφαίρεση αλάτων από τα συστήματα ατμού με τη διαδικασία αφαλάτωσης Easy Rinse;


Ο καθαρισμός αλάτων αφαιρεί τα άλατα και τις ακαθαρσίες που έχουν παγιδευτεί εντός του συστήματος ατμού μετά από παρατεταμένη χρήση. Συνιστούμε να καθαρίζετε τα άλατα μία φορά το μήνα.

Βίντεο για τη διαδικασία Easy Rinse

Οδηγίες αφαλάτωσης

Εύκολο ξέβγαλμα

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 1 ώρα.

Εύκολο ξέβγαλμα

Προτού ξεκινήσετε τον καθαρισμό αλάτων, βεβαιωθείτε ότι το νερό στη δεξαμενή νερού βρίσκεται πάνω από την ένδειξη ελάχιστης στάθμης.

Εύκολο ξέβγαλμα

Γυρίστε το κάλυμμα Easy Rinse αριστερόστροφα για να απασφαλίσει και τραβήξτε το αργά προς τα έξω. Το νερό που υπάρχει στο μπόιλερ θα αρχίσει να ρέει προς τα έξω.

Προσοχή: Αν έχετε μόλις σιδερώσει, το νερό που ρέει από την οπή μπορεί να είναι καυτό. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 1 ώρα.

Εύκολο ξέβγαλμα

Αφού αδειάσει όλο το νερό, τοποθετήστε το κάλυμμα Easy Rinse ξανά στη θέση του και γυρίστε το δεξιόστροφα για να ασφαλίσει.

Αυτόματο καθάρισμα

Αφαίρεση αλάτων από συστήματα ατμού με τη λειτουργία Auto Clean

Compact

Πώς γίνεται η αφαίρεση αλάτων από τα συστήματα ατμού με τη διαδικασία αφαλάτωσης Auto Clean;


Ο καθαρισμός αλάτων αφαιρεί τα άλατα και τις ακαθαρσίες που έχουν παγιδευτεί εντός του συστήματος ατμού μετά από παρατεταμένη χρήση. Συνιστούμε να καθαρίζετε τα άλατα μία φορά το μήνα.
 

Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Auto-clean για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία. Μην βυθίζετε ποτέ την κεφαλή του συστήματος ατμού σε νερό.

Βίντεο για τη διαδικασία Auto Clean

Οδηγίες αφαλάτωσης

Αυτόματο καθάρισμα

Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης. Φέρτε την κεφαλή του συστήματος ατμού πάνω από το νεροχύτη και συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.

 

Προσοχή: Μην βυθίζετε ποτέ την κεφαλή του συστήματος ατμού σε νερό.

Αυτόματο καθάρισμα

Πατήστε το κουμπί Auto-clean για 1 δευτερόλεπτο. Θα ανάψει η κίτρινη λυχνία και θα ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού.

Αυτόματο καθάρισμα

Το τέλος της διαδικασίας υποδεικνύεται από τη λυχνία. Μπορείτε τώρα να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα. Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα νερού και αλάτων με ένα πανί.

Αυτόματη αφαλάτωση

Δεν χρειάζεται να κάνετε αφαλάτωση στα συστήματα ατμού με τη λειτουργία Auto De-Calc

Αυτόματη αφαλάτωση
Αυτόματη αφαλάτωση

Πώς λειτουργεί η λειτουργία Auto De-Calc με την τεχνολογία PureSteam;


Χάρη στη νέα πρωτοποριακή τεχνολογία PureSteam της Philips, η αφαίρεση των αλάτων στο σύστημα θερμότητας γίνεται αυτόματα κατά την παραγωγή του ατμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμποδίζεται η συσσώρευση αλάτων. Η τεχνολογία αυτή είναι τόσο αποτελεσματική που η βολή του ατμού παραμένει πανίσχυρη για χρόνια* κι εσείς δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τίποτα.

Η εικόνα παρέχεται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.

 

*Η τεχνολογία PureSteam έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο IEC με σκληρό νερό για 500 ώρες, ώστε να προσομοιωθεί η χρήση της για διάστημα 10 ετών. 

Αυτόματη αφαλάτωση

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.