Άσκηση των δικαιωμάτων απορρήτου σας

Ποιο είναι το αίτημα απορρήτου σας;

Θα ήθελα να διαγράψω τα δεδομένα μου

Θα ήθελα να αποκτήσω ένα αντίγραφο των δεδομένων μου

Θα ήθελα να διαγράψω το λογαριασμό μου MyPhilips

Θα ήθελα να εξαιρεθώ από τα προωθητικά μηνύματα

Άλλα αιτήματα σχετικά με την προστασία του απορρήτου

Ποιος είστε;

Είμαι καταναλωτής

Είμαι υποψήφιος για εργασία

Είμαι εργαζόμενος

Άλλο

Ποιος είστε;

Είμαι καταναλωτής

Είμαι υποψήφιος για εργασία

Είμαι εργαζόμενος

Άλλο

Οι εργαζόμενοι της Philips μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σχετικά με το απόρρητο μέσω της Πύλης HR > Επικοινωνία με το HR > Υποβολή αιτήματος > Τα προσωπικά μου στοιχεία και το μητρώο HR > Έλεγχος των προσωπικών μου στοιχείων

Οι εργαζόμενοι της Philips μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σχετικά με το απόρρητο μέσω της Πύλης HR > Επικοινωνία με το HR > Υποβολή αιτήματος > Τα προσωπικά μου στοιχεία και το μητρώο HR > Έλεγχος των προσωπικών μου στοιχείων

Αν θέλετε να διαγράψετε το λογαριασμό σας MyPhilips, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα: www.philips.com/c-cs/myphilips

Επιλέξτε "Διαγραφή του λογαριασμού μου" στην ενότητα "Προφίλ". Μόλις μεταβείτε στη σελίδα "Διαγραφή του λογαριασμού μου", κάντε κλικ στο κουμπί "Διαγραφή λογαριασμού MyPhilips" και επιβεβαιώστε το αίτημα στο αναδυόμενο παράθυρο κάνοντας κλικ στο κουμπί "OK, συνέχεια".

Για να καταργήσετε την εγγραφή σας από τα διαφημιστικά email μας, κάντε κλικ στο κουμπί "Κατάργηση εγγραφής" στο κάτω μέρος του διαφημιστικού email που έχετε λάβει από τη Philips και η εγγραφή σας θα καταργηθεί αυτόματα.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι αυτή η φόρμα προορίζεται αποκλειστικά για αιτήματα που σχετίζονται με το απόρρητο. Τυχόν γενικές ερωτήσεις για την εξυπηρέτηση πελατών δεν θα απαντηθούν αν υποβληθούν μέσω αυτής της φόρμας. Αν η ερώτησή σας δεν σχετίζεται με το απόρρητο, υποβάλετέ την εδώ: www.philips.com/support

Επόμενη σελίδα >

Ποιος είστε;

Είμαι καταναλωτής

Είμαι υποψήφιος για εργασία

Είμαι εργαζόμενος

Άλλο

Οι εργαζόμενοι της Philips μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σχετικά με το απόρρητο μέσω της Πύλης HR > Επικοινωνία με το HR > Υποβολή αιτήματος > Τα προσωπικά μου στοιχεία και το μητρώο HR > Έλεγχος των προσωπικών μου στοιχείων

You are about to visit a Philips global content page

Continue
**No matching rule found. Please select another answer

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.