Πληροφορίες επικοινωνίας

* Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Με τον προσδιορισμό του λόγου επαφής σας θα μπορέσουμε να σας προσφέρουμε μια καλύτερη υπηρεσία.
*
*
Expected Hospitalization stats

Health systems and providers around the world are facing the same reality: how to provide high quality care on a reduced budget.

 

We’ve created our line of Efficia solutions specifically to give health providers access to high quality technologies and products, at an affordable cost.

 

Efficient, reliable and field-proven, Efficia products put the expertise of Philips technology and quality within reach. Together, we are committed to helping people everywhere get access to the care they need.

 

Read more below about the unique line of Efficia products, our approach to quality and design, and stories from satisfied customers.

efficia

When budget and quality matter


Contain your costs, not your capabilities. Efficia meets the unique cost and quality needs of your patients and your organization.
how cms00 was designed image

What's trending

Philips Healthcare Tweets