Επιτόπια οδηγία ασφάλειας για τις ιατρικές συσκευές


Συσκευές φροντίδας του ύπνου και του αναπνευστικού συστήματος της Philips Respironics

 

FSN 2021-05-A & FSN 2021-06-A

Δεσμευόμαστε πλήρως να συνεργαστούμε μαζί σας για να υποστηρίξουμε τους ασθενείς σας.


Ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα δοκιμών και έρευνας για τις επηρεαζόμενες συσκευές CPAP και BiPAP και οι δοκιμές σε συσκευές αερισμού συνεχίζονται. Επισκεφθείτε αυτήν τη σελίδα για τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα.


Λόγω της πολυπλοκότητας της αποκατάστασης των συσκευών αερισμού, αυτές οι συσκευές θα παραμείνουν σε ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα από τις συσκευές CPAP και BiPAP.

Απόλυτες ενημερώσεις

Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες για εσάς και την πρακτική σας


Τα κλινικά μας δελτία έχουν δημιουργηθεί για να βοηθήσουν τους γιατρούς να ενημερώνονται για τις πρόσφατες εξελίξεις, καθώς και να παρέχουν ενημέρωση κατάστασης σχετικά με τις προσπάθειες αποκατάστασης.

Τα τελευταία αποτελέσματα και συμπεράσματα Ιουλίου 2023 για συσκευές θεραπείας ύπνου που σχετίζονται με τον αντίκτυπο του καθαρισμού του όζοντος δεν δείχνουν αξιόλογη βλάβη στην υγεία των ασθενών

 

Η Philips Respironics ολοκλήρωσε τις αναλύσεις για τις συσκευές θεραπείας ύπνου System One και DreamStation Go, υποδεικνύοντας ότι οι εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) και οι εκπομπές σωματιδίων (PM) που σχετίζονται με την αποδόμηση του αφρού βρίσκονται εντός των ισχυόντων ορίων ασφαλείας. Έχουν πραγματοποιηθεί πρόσθετες οπτικές αξιολογήσεις και επιβεβαιώνουν τον χαμηλό επιπολασμό σημαντικής υποβάθμισης του αφρού.

Μια συζήτηση με τον David Ferguson, Business Leader, Sleep & Respiratory Care

David Ferguson, Business Leader, Sleep & Respiratory Care
Μετασχηματίζουμε τις διαδικασίες μας και τον τρόπο λειτουργίας μας, ώστε να προσφέρουμε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για τους ασθενείς μας: μια ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία.

David Ferguson

Ο David Ferguson, Business Leader, Sleep & Respiratory Care, εντάχθηκε στο δυναμικό της Philips τον Μάρτιο του 2021. Έκτοτε, κατάφερε να επιτύχει τη συμμόρφωση του οργανισμού με την εθελοντική επιτόπια οδηγία ασφάλειας ιατρικών συσκευών για ορισμένες συσκευές CPAP, BiPAP και μηχανικούς αναπνευστήρες. Μετά τη λήξη του ολοκληρωμένου προγράμματος δοκιμών και ερευνών για επηρεαζόμενες συσκευές θεραπείας ύπνου CPAP/BiPAP1, τον ρωτήσαμε τι έχει αλλάξει από την έναρξη ισχύος της επιτόπιας οδηγίας ασφάλειας, τι σημαίνουν τα αποτελέσματα της εξέτασης για τους ασθενείς και τι να αναμένουμε από τη Philips Respironics στο μέλλον.


1. Συσκευές DreamStation, System One και DreamStation Go πρώτης γενιάς

Ζητήσαμε από τους ασθενείς σας να εκτελέσουν τα ακόλουθα βήματα:

Εικονίδιο ελέγχου κατάστασης

Δείτε τα μέτρα που λαμβάνει η Philips με γνώμονα την ασφάλεια και τη σιγουριά

Η Philips λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι συσκευές αντικατάστασης είναι ασφαλείς στη χρήση, ώστε οι ασθενείς να νιώθουν σιγουριά για τις νέες συσκευές τους.

Ενημέρωση της Ειδοποίησης Ασφαλείας για τους ασθενείς

Εικονίδιο συσκευής

Μάθετε περισσότερα για τη συσκευή αντικατάστασης των ασθενών σας

DreamStation 2

Οι ασθενείς σας ενδέχεται να λάβουν το DreamStation 2 σε αντικατάσταση της επηρεαζόμενης συσκευής CPAP που διαθέτουν.

Στην διαδικτυακή πλατφόρμα Learning Connection της Philips διατίθενται εκπαιδευτικές ενότητες στις οποίες γίνεται επισκόπηση των συσκευών DreamStation 2 και DreamStation 2 Advanced.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τα παρακάτω προϊόντα που αναγράφονται επηρεάζονται από την ειδοποίηση ανάκλησης / επιτόπια οδηγία ασφάλειας:

Συσκευές CPAP και BiLevel PAP

Όλες οι επηρεαζόμενες συσκευές που κατασκευάστηκαν πριν από τις 26 Απριλίου 2021, Όλοι οι σειριακοί αριθμοί συσκευών

Αναπνευστήρας συνεχούς αερισμού, Ελάχιστη υποστήριξη αερισμού, Χρήση στην εγκατάσταση

E30 Εξουσιοδότηση χρήσης έκτακτης ανάγκης

E30

(Εξουσιοδότηση χρήσης έκτακτης ανάγκης)

Αναπνευστήρας συνεχούς αερισμού, Μη υποστήριξης της ζωής

DreamStation ASV

DreamStation ASV

Αναφέρεται και ως DreamStation BiPAP autoSV

DreamStation ST, AVAPS

DreamStation ST, AVAPS

Αναφέρεται και ως DreamStation BiPAP AVAPS,​DreamStation BiPAP S/T

SystemOne ASV4

SystemOne ASV4

Αναφέρεται και ως System One BiPAP autoSV, ​System One BiPAP autoSV Advanced

C Series ST, AVAPS

C Series S/T, AVAPS

Αναφέρεται και ως System One BiPAP AVAPS (C-Series), ​System One BiPAP S/T (C-Series)​​​

OmniLab Advanced Plus(εργαστήριο ύπνου) CPAP

OmniLab Advanced Plus

Ενδοεργαστηριακή συσκευή τιτλοδότησης

Αναπνευστήρας μη συνεχούς αερισμού

50 Series CPAP, ASV

System One 50 series

CPAPs, Auto CPAP, BiPAPs​

60 Series CPAP, ASV

System One 60 series

CPAPs, Auto CPAP, BiPAPs​

DreamStation CPAP

DreamStation CPAP, Auto CPAP, BiPAP

DreamStation Go

DreamStation GO CPAP, APAP, Auto CPAP

Dorma 400, 500

Dorma 400, 500 ​CPAP, Auto CPAP

Εάν η συσκευή σας επηρεάζεται...

Μηχανικοί αναπνευστήρες

Όλες οι επηρεαζόμενες συσκευές που κατασκευάστηκαν πριν από τις 26 Απριλίου 2021, Όλοι οι σειριακοί αριθμοί συσκευών

Αναπνευστήρας συνεχούς αερισμού

Trilogy 100

Αναπνευστήρας Trilogy 100

Trilogy 200

Αναπνευστήρας Trilogy 200

Αναπνευστήρας Garbin Plus, Aeris, LifeVent

Αναπνευστήρας Garbin Plus, Aeris, LifeVent

Αναπνευστήρας συνεχούς αερισμού, Ελάχιστη υποστήριξη αερισμού, Χρήση στην εγκατάσταση

A-Series BiPAP Hybrid A30

A-Series BiPAP Hybrid A30

Αναφέρεται και ως Αναπνευστήρας BiPAP Hybrid A30​ (A-Series)​

Αυτόματος αναπνευστήρας A-Series BiPAP V30

Αυτόματος αναπνευστήρας -Series BiPAP V30

Αναφέρεται και ως Αυτόματος αναπνευστήρας BiPAP V30 (A-Series)

Αναπνευστήρας συνεχούς αερισμού, Μη υποστήριξης της ζωής

A-Series BiPAP A40

A-Series BiPAP A40

Αναφέρεται και ως Αναπνευστήρας BiPAP A40 (A-Series)​

A-Series BiPAP A30

A-Series BiPAP A30

Αναφέρεται και ως Αναπνευστήρας BiPAP A30​ (A-Series)​

Εάν η συσκευή σας επηρεάζεται...

Ποια προϊόντα δεν επηρεάζονται και για ποιο λόγο;

 

Τα μη επηρεαζόμενα προϊόντα ενδέχεται να έχουν διαφορετικά αφρώδη υλικά μείωσης του ήχου, καθώς νέα υλικά και τεχνολογίες καθίστανται διαθέσιμα με την πάροδο του χρόνου. Επίσης, το αφρώδες υλικό μείωσης του ήχου που χρησιμοποιείται στις μη επηρεαζόμενες συσκευές ενδέχεται να είναι τοποθετημένο σε διαφορετικό σημείο, λόγω της σχεδίασης της συσκευής.

 • Trilogy Evo

 • M-Series

 • Trilogy Evo OBM

 • Trilogy EV300

 • Trilogy 202

 • A-Series Pro και EFL

 • DreamStation 2

 • Omnilab (το πρωτότυπο μοντέλο που βασίζεται στο Harmony 2)

 • Dorma 100, Dorma 200, & REMStar SE

 • Αναπνευστήρας V60

 • Αναπνευστήρας V60 Plus

 • Αναπνευστήρας V680

 • Όλες οι συσκευές συγκέντρωσης οξυγόνου, τα προϊόντα χορήγησης αναπνευστικού φαρμάκου και τα προϊόντα απόφραξης αεραγωγών.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.