Νέα και ενημερώσεις > Αποτελέσματα δοκιμών για επηρεαζόμενες συσκευές

Για κλινικούς ιατρούς

Αποτελέσματα δοκιμών για επηρεαζόμενες συσκευές

 

Τον Ιούνιο του 2021, μετά την ανακάλυψη πιθανών κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με το αφρώδες υλικό μείωσης του ήχου από πολυουρεθάνη με βάση τον πολυεστέρα (PE-PUR) σε ορισμένες συσκευές CPAP, BiPAP και μηχανικού αερισμού, η Philips Respironics εξέδωσε ειδοποίηση οικειοθελούς ανάκλησης. 

 

Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με ανεξάρτητους συνεργάτες για τη διεξαγωγή εκτεταμένων δοκιμών και ανάλυσης των αποτελεσμάτων στις επηρεαζόμενες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων βιοσυμβατότητας. 

 

Ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για ενημερώσεις, καθώς θα προσθέτουμε νέα έγγραφα αποτελεσμάτων δοκιμών, μόλις αυτά καθίστανται διαθέσιμα.

Αποτελέσματα και συμπεράσματα δοκιμών PE-PUR

Θα συνεχίσουμε να προσθέτουμε ενημερωμένες πληροφορίες σε αυτήν την ενότητα, μόλις καταστούν διαθέσιμα νέα αποτελέσματα δοκιμών.

Ενημέρωση της Philips Respironics σχετικά με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα δοκιμών PE-PUR που είναι διαθέσιμα μέχρι σήμερα

 

Δημοσίευση: 16 Μαΐου 2023

Ενημέρωση 21ης Δεκεμβρίου 2022 σχετικά με τις ολοκληρωμένες δοκιμές για συσκευές DreamStation πρώτης γενιάς

 

Δημοσίευση: 21 Δεκεμβρίου 2022

Η Philips παρέχει ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα δοκιμών και έρευνας για τον αφρό μείωσης ήχου PE-PUR της Philips Respironics

 

Δημοσίευση: 28 Ιουνίου 2022

Philips Respironics Summary of PE-PUR Testing Results and Conclusions Available to Date

(Σύνοψη των αποτελεσμάτων δοκιμών PE-PUR της Philips και διαθέσιμα συμπεράσματα μέχρι σήμερα)

 

Δημοσίευση: 25 Απριλίου 2022

Άλλα έγγραφα

Σύνοψη συστηματικής εξέτασης της επιστημονικής βιβλιογραφίας για τη χρήση συσκευών θετικής πίεσης αεραγωγών και τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου

 

Δημοσίευση: 25 Ιουνίου 2022

Η Philips Respironics ανέθεσε σε ανεξάρτητους ειδικούς επιστήμονες τη συστηματική εξέταση της επιστημονικής βιβλιογραφίας επιδημιολογικών μελετών για την αξιολόγηση του ενδεχομένου η χρήση συσκευών συνεχούς ή διφασικής θετικής πίεσης αεραγωγών (Positive Airway Pressure, PAP) να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στους ασθενείς με αποφρακτική άπνοια στον ύπνο. 

Η συστηματική εξέταση της επιστημονικής βιβλιογραφίας με βάση 13 επιδημιολογικές μελέτες δεν τεκμηριώνει κανέναν συσχετισμό μεταξύ της χρήσης συσκευών PAP, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών PAP της Philips Respironics, και του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου σε ασθενείς με αποφρακτική άπνοια ύπνου. Δύο ενδελεχείς ανεξάρτητες μελέτες δεν εντοπίζουν καμία στατιστική διαφορά στον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μεταξύ των ασθενών με αποφρακτική άπνοια ύπνου που χρησιμοποιούν συσκευές PAP της Philips Respironics σε σύγκριση με άλλες επωνυμίες συσκευών PAP. Έντεκα άλλες επιδημιολογικές μελέτες παρείχαν πολύ λίγες περαιτέρω πληροφορίες στο ερώτημα, αλλά τα αποτελέσματά τους υποδεικνύουν γενικά ότι δεν υπάρχει επιπλέον κίνδυνος για εμφάνιση καρκίνου που σχετίζεται με τη χρήση συσκευών PAP από ασθενείς με αποφρακτική άπνοια ύπνου.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.