Πληροφορίες επικοινωνίας

* Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Προηγούμενος
Με τον προσδιορισμό του λόγου επαφής σας θα μπορέσουμε να σας προσφέρουμε μια καλύτερη υπηρεσία.
*
*
Προηγούμενος

Neuro and Spine Surgery

By offering advanced imaging solutions that offer new ease and control for performing procedures, we are enhancing the surgical environment. Our broad portfolio supports you in carrying out diverse neuro and orthopedic procedures in your room by matching your clinical needs to the appropriate imaging support.