Κέντρο πόρων

Σας βοηθά να βρείτε αυτό που χρειάζεστε για να εργαστείτε αποτελεσματικά με τον κατάλογο προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών χρήσης, της τεχνικής συμβατότητας, της ποιότητας και της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και πολλά άλλα.

Αποτελέσματα αναζήτησης

document magnifier get help icon

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε;
Θέλετε να παραγγείλετε ένα έντυπο αντίγραφο ενός εγχειριδίου προϊόντος ή Οδηγιών χρήσης;

Document request

* This field is mandatory

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Απαιτείται λογισμικό ανάγνωσης αρχείων PDF για την προβολή αυτών των εγγράφων.

Σημαντική σημείωση: Η τεκμηρίωση του προϊόντος δεν πρέπει να τροποποιηθεί, καθώς μπορεί να προκύψει πρόβλημα ασφάλειας.


*Σημείωση: Το κέντρο πόρων της Philips παρέχει στους χρήστες των προϊόντων της Philips ηλεκτρονικά αντίγραφα ετικετών, συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών χρήσης, για αυτά τα προϊόντα. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο στις εκδόσεις της επισήμανσης που ισχύουν για τη γλώσσα και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία η συσκευή διατέθηκε νόμιμα στην αγορά και χρησιμοποιείται. Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο σε όλες τις αγορές.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.