1
Philips Sonicare AirFloss

Philips Sonicare AirFloss

*Προτεινόμενη λιανική τιμή
**Οι εμφανιζόμενες προδιαγραφές δεν ισχύουν για όλα τα προϊόντα κάθε σειράς.

Περισσότερα Philips Sonicare AirFloss