Ρυθμιζόμενος χρονοδιακόπτης  

 

Με το χρονοδιακόπτη ρυθμίζετε από πριν το χρόνο μαγειρέματος

μέχρι 30 λεπτά. Η λειτουργία αυτόματου σβησίματος

περιλαμβάνει ηχητική ένδειξη "ετοιμότητας".