Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου της Philips


Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Δήλωσης ιδιωτικού απορρήτου

24 Μαρτίου 2017

Εισαγωγή

Η παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών που συλλέγονται ή χρησιμοποιούνται από την Koninklijke Philips N.V., τις συνδεδεμένες ή τις θυγατρικές εταιρείες της (Philips). Η Philips εκτιμά το ενδιαφέρον που δείχνετε στην εταιρεία μας, στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας μέσω των επισκέψεών σας στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες, στη διεύθυνση www.philips.gr ή σε σχετικά κανάλια επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε σελίδες ή/και κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ιστολόγια (συλλογικά "Σελίδες της Philips"). Η παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Philips όταν αλληλεπιδράτε με αυτήν, όπως όταν επισκέπτεστε τις διαδικτυακές μας τοποθεσίες, όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τη Philips, όταν αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες της Philips, όταν εγγράφεστε σε ενημερωτικά δελτία, όταν επικοινωνείτε με το κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών και όταν αλληλεπιδράτε με τη Philips ως εταιρικός πελάτης, προμηθευτής ή εταιρικός συνεργάτης, κ.λπ.

 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται όλες οι ηλεκτρονικές και μη συλλογές όλων των τύπων προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, ορισμένες συλλογές σελίδων της Philips περιλαμβάνουν τύπους δεδομένων με ειδικές απαιτήσεις (π.χ. ιατρικά δεδομένα) που απαιτούν διαφορετική δήλωση ιδιωτικού απορρήτου. Σε αυτήν την περίπτωση, η Philips θα καταστήσει σαφές ότι η σχετική δήλωση ιδιωτικού απορρήτου είναι διαφορετική από την παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου.

 

Προκειμένου να δημιουργήσει μια παγκόσμια προσέγγιση για την προστασία του απορρήτου και να καταστήσει δυνατές τις εσωτερικές μεταφορές δεδομένων μεταξύ των εταιρειών της παγκοσμίως, η Philips υιοθέτησε Δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, τους Κανόνες ιδιωτικού απορρήτου Philips (Philips Privacy Rules). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κανόνες ιδιωτικού απορρήτου Philips, παρακαλούμε ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips για το απόρρητο (www.philips.com/privacy)

Γιατί σας ζητάμε να κοινοποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σας ζητάμε να μας κοινοποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς, όπως, ενδεικτικά, για:

 

 • Αγορά προϊόντων και υπηρεσιών της Philips στο διαδίκτυο,
 • Ενεργοποίηση ή δήλωση συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών ή για βελτίωση της λειτουργικότητας,
 • Λήψη πληροφοριών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Philips,
 • Συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες της Philips, συμπεριλαμβανομένων των καναλιών/σελίδων κοινωνικής δικτύωσης και των ιστολογίων μας,
 • Αποθήκευση των προτιμήσεών σας για μελλοντικές αλληλεπιδράσεις και επικοινωνίες με τη Philips,
 • Συμβολή στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών και στη δημιουργία καμπανιών που σχεδιάζονται με γνώμονα εσάς, στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και στη συνεχή βελτίωση των διαδικτυακών μας τοποθεσιών,
 • Συνεισφορά στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και παροχή δυνατότητας στη Philips να σας ενημερώνει για δοκιμές νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή να σας συμπεριλαμβάνει σε αυτές,
 • Επίλυση προβλημάτων καταναλωτών ή/και προϊόντων και υπηρεσιών,
 • Λήψη εξατομικευμένων μηνυμάτων, ειδικών προσφορών και διαφημίσεων που αφορούν τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, βάσει των πληροφοριών που μας κοινοποιείτε και των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει μέσω των cookies ή παρόμοιων τεχνικών σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών τοποθεσιών/μέσων κοινωνικής δικτύωσης/ιστολογίων της Philips. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies, κάντε κλικ εδώ.

 

Όταν έρχεστε σε επαφή με τη Philips εκ μέρους ενός εταιρικού πελάτη, προμηθευτή ή εταιρικού συνεργάτη, σας ζητάμε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς, όπως:

 

 • Διαχείριση σχέσεων πελατών
 • Διευκόλυνση πρόσβασης σε πληροφορίες
 • Βελτίωση επικοινωνιών
 • Ανάλυση και κατανόηση αλληλεπιδράσεων πελατών
 • Εφαρμογή προγραμμάτων ασφαλείας

 

Συνεισφορά στη συμμετοχή της Philips σε προγράμματα πιστοποίησης

Γενικά, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που έχουμε κοινοποιήσει σε εσάς. Σε περίπτωση που τα χρησιμοποιήσουμε για άλλους (συναφείς) σκοπούς, θα εφαρμόζονται πρόσθετα μέτρα προστασίας δεδομένων (εφόσον απαιτούνται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία).

Τύποι προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

Όταν αλληλεπιδράτε με τη Philips, για παράδειγμα όταν εγγράφεστε στο My Philips, αγοράζετε ένα προϊόν ή αλληλεπιδράτε με τη Philips μέσω των σελίδων της Philips (π.χ. όταν επισημαίνετε με την ένδειξη "μου αρέσει" σελίδες μας στο Facebook), μπορεί να σας ζητήσουμε ή να λάβουμε ορισμένα δεδομένα, όπως:

 

 • Το όνομά σας,
 • Τη διεύθυνση email σας,
 • Τον αριθμό τηλεφώνου σας,
 • Το προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
 • Το φύλο σας,
 • Την ηλικία σας,
 • Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει,
 • Τη χρήση και τις δραστηριότητές σας στις Σελίδες της Philips,
 • Τα ενδιαφέροντά σας, και
 • Άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη συμπεριφορά σας στο Διαδίκτυο.

 

Επίσης, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει στις διάφορες τοποθεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τις ρυθμίσεις σας στις Σελίδες της Philips, ενδέχεται να κοινοποιούνται στη Philips ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητές σας στο Διαδίκτυο και τα προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. ενδιαφέροντα, οικογενειακή κατάσταση, φύλο, όνομα χρήστη, φωτογραφία, σχόλια που έχετε αναρτήσει κ.λπ.).

 

Επίσης, μπορεί να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω cookies ή παρόμοιων τεχνικών, όπως ενδεικτικά:

 

 • Τη διεύθυνση IP σας,
 • Το αναγνωριστικό cookie σας,
 • Το πρόγραμμα περιήγησής σας,
 • Την τοποθεσία σας,
 • Τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες,
 • Τις διαφημίσεις που βλέπετε ή στις οποίες κάνετε κλικ
 • κτλ.

 

Όταν αλληλεπιδράτε με τη Philips εκ μέρους ενός εταιρικού πελάτη, προμηθευτή ή εταιρικού συνεργάτη της Philips, μπορεί να συλλέγουμε:

 •  
 • Το όνομά σας
 • Τη διεύθυνση της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας
 • Τον αριθμό τηλεφώνου σας
 • Την εικόνα σας
 • Τη διεύθυνση IP σας
 • Τη διεύθυνση εργασίας σας
 • Το όνομα και τη διεύθυνση της εταιρείας που εργάζεστε 
 • (προσωπικά στοιχεία που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης, π.χ. τα χόμπι σας, ηλικία)

Διαφορετικοί τρόποι συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων

Μπορείτε να κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα στη Philips με διάφορους τρόπους, όπως ενδεικτικά:

 

 • Εγγραφή ως μέλος στο My Philips,
 • Δήλωση μιας αγοράς ή μιας υπηρεσίας,
 • Επικοινωνίες με τη Philips. Αυτές μπορεί να σχετίζονται με προϊόντα ή υπηρεσίες και να περιλαμβάνουν τα περιεχόμενα των ερωτήσεών σας προς εμάς ή τα αιτήματα που απευθύνετε σε εμάς,
 • Επικοινωνία με εκπρόσωπο του Τμήματος υποστήριξης πελατών της Philips μέσω email, τηλεφώνου ή αλληλογραφίας,
 • Παραγγελία προϊόντος ή υπηρεσίας,
 • Συμμετοχή σε προσφορά, παιχνίδι ή διαγωνισμό,
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητα μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζεται με προωθητική ενέργεια της Philips, π.χ. όταν δηλώνετε ότι σας αρέσει ή κοινοποιείτε μια τέτοια ενέργεια,
 • Αίτηση λήψης μηνυμάτων στην κινητή σας συσκευή/τηλέφωνο,
 • Εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο της Philips,
 • Αποστολή συμπληρωμένης απαντητικής κάρτας που συνοδεύει το προϊόν Philips που αγοράσατε
 • Εθελοντική συμμετοχή σε δοκιμή προϊόντος ή έρευνες,
 • Σύνδεση μέσω λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας στο Facebook ή στο LinkedIn για τη δημιουργία ενός λογαριασμού ή για σύνδεση,
 • Όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα/υπηρεσίες ή/και εφαρμογές που συνδέονται με τη Philips, μπορεί να σας ζητηθεί αν θέλετε να κοινοποιήσετε τα δεδομένα σας στη Philips, π.χ. κοινοποίηση των δεδομένων χρήσης ή των δεδομένων τοποθεσίας σας,
 • Cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε τις διαδικτυακές μας τοποθεσίες,
 • Παρακολούθηση τάσεων μέσων κοινωνικών δικτύων (Social Listening): Η Philips μπορεί να αναζητά σχετικό και δημοσιευμένο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο και να το χρησιμοποιεί για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, την επίλυση προβλημάτων καταναλωτών και την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

 

Όταν αλληλεπιδράτε με τη Philips ως εταιρικός πελάτης, προμηθευτής ή εταιρικός συνεργάτης για:

 

 • Τη δήλωση αγορών
 • Την παροχή υπηρεσιών με τη Philips
 • Τις επικοινωνίες με τη Philips
 • Την ανάπτυξη συνεργασιών
 • Την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις ή συστήματα της Philips
 • Τη συμμετοχή σε εκθέσεις, εκδηλώσεις ή προωθητικές ενέργειες
 • Την εθελοντική συμμετοχή σε δοκιμές προϊόντων ή έρευνες

 

Επίσης, μπορεί να περιέλθουν στην κατοχή μας προσωπικά δεδομένα όταν αγοράσουμε μια άλλη εταιρεία στην οποία είστε πελάτης. Αν δεν θέλετε η Philips να χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα που δεν έχει λάβει απευθείας από εσάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips για το απόρρητο (www.philips.com/privacy).

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε άλλους

Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους υπηρεσιών, εταιρικούς συνεργάτες και τρίτα μέρη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Για παράδειγμα, η Philips ενδέχεται να πωλήσει ένα προϊόν ή να προσφέρει μια υπηρεσία στο πλαίσιο μιας προσπάθειας κοινού μάρκετινγκ με μια άλλη εταιρεία (εταιρικός συνεργάτης). Οι συμφωνίες με αυτούς τους εταιρικούς συνεργάτες θα περιορίζουν τους σκοπούς για τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και θα απαιτούν την επαρκή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα σας ενημερώσουμε για την ύπαρξη μιας τέτοιας σχέσης με άλλες εταιρείες, καθώς και για το ποιες είναι αυτές οι εταιρείες, πριν από την επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό των  προσπαθειών μας κοινού μάρκετινγκ.

 

Η Philips μπορεί επίσης να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες, όπως παρόχους υπηρεσιών IT και επικοινωνίας, εταιρείες διεξαγωγής δοκιμών, συνεργάτες υποστήριξης για διαχείριση δεδομένων και άλλους με τους οποίους η Philips σχετίζεται αναγκαστικά για την παροχή των υπηρεσιών της.

 

Όταν αλληλεπιδράτε με τη Philips ως εταιρικός πελάτης, προμηθευτής ή εταιρικός συνεργάτης, η Philips μπορεί να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε αναφορές και σε άλλα υλικά που παρέχονται από εσάς ή/και την εταιρεία σας βάσει συμφωνίας με άλλο εταιρικό συνεργάτη ή/και προμηθευτή.

 

Όταν απαιτείται από τη νομοθεσία να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας ή αν για κάποιο άλλο λόγο κρίνουμε ότι η συγκατάθεσή σας είναι απαραίτητη σε ορισμένες περιπτώσεις, θα ζητήσουμε να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας προτού κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Η Philips θα γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο σε συμμόρφωση με την παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου και/ή όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Ενίοτε, η Philips μπορεί να πωλήσει μια επιχείρηση ή μέρος μιας επιχείρησης σε άλλη εταιρεία. Η εν λόγω μεταβίβαση κυριότητας μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταβίβαση στον αγοραστή των προσωπικών σας δεδομένων που σχετίζονται άμεσα με την αγορασθείσα επιχείρηση.

Τα δικαιώματά σας

Από τη στιγμή που μας έχετε υποβάλει τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε εύλογη πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες, ώστε να μπορείτε να τις ενημερώσετε, να τις τροποποιήσετε ή, αν είναι εφικτό βάσει νόμου, να τις διαγράψετε. Για το λόγο αυτό, σας παραπέμπουμε στη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips για το απόρρητο (www.philips.com/privacy), όπου μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Σε αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία, μπορείτε επίσης να θέσετε άλλες ερωτήσεις για το απόρρητο ή να υποβάλετε παράπονα που αφορούν το απόρρητο.

 

Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου στο λογαριασμό σας My Philips. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και μεταβείτε στις "προσωπικές ρυθμίσεις".

 

Επιπλέον, θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε να μην λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα.

 

Σας συμβουλεύουμε να συμπληρώνετε και να ενημερώνετε τις προσωπικές ρυθμίσεις και τα προσωπικά σας δεδομένα.

Οι επιλογές σας

Θέλουμε να σας γνωρίσουμε καλύτερα για να σας εξυπηρετούμε καλύτερα και, ταυτόχρονα, σεβόμαστε τις επιλογές σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβαστούν από τη χώρα σας σε άλλες εταιρείες της Philips, σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο, οι οποίες ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για προϊόντα, υπηρεσίες ή ειδικές προσφορές της Philips που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα ζητήσουμε την πρότερη συγκατάθεσή σας για τη μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός της γεωγραφικής σας περιοχής.

 

Αν δεν θέλετε να σας στέλνουμε εξατομικευμένες προσφορές ή πληροφορίες, μπορείτε να μας ενημερώσετε επιλέγοντας το κατάλληλο πλαίσιο στη φόρμα εγγραφής ή την απαντητική κάρτα ή επιλέγοντας το πλαίσιο "άρνησης" σε emails που λαμβάνετε.

 

Όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα σας ζητήσουμε να επιλέξετε το πλαίσιο "συναίνεσης" ή να δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για παράδειγμα, όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα σας στέλνουμε μόνο ενημερωτικά δελτία (αν είστε συνδρομητής σε αυτά). Παρομοίως, όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα σας ζητήσουμε να επιλέξετε το πλαίσιο "συναίνεσης" πριν από τη χρήση εξελιγμένων τεχνικών δημιουργίας προφίλ.

 

Δεδομένου ότι η Philips πωλεί χιλιάδες προϊόντα και υπηρεσίες σε εκατοντάδες χώρες, ενδέχεται να μας έχετε ήδη γνωστοποιήσει προσωπικά σας δεδομένα μέσω απαντητικής κάρτας, τηλεφωνικού κέντρου ή με κάποιον άλλο τρόπο. Η τωρινή σας απόφαση να μην εγγραφείτε δεν επηρεάζει τα προσωπικά δεδομένα που έχετε ήδη υποβάλει στη Philips. Ασφαλώς, μπορείτε πάντα να καταργήσετε την εγγραφή σας από οποιαδήποτε στοχευμένη επικοινωνία με τη Philips ή να αλλάξετε τις πληροφορίες του προσωπικού σας προφίλ, με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα "Τα δικαιώματά σας".

Σήματα "Χωρίς παρακολούθηση"

Η Philips λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια των πελατών, προμηθευτών και συνεργατών της και προσπαθεί να έχει ως προτεραιότητα τους χρήστες της διαδικτυακής μας τοποθεσίας σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Η Philips χρησιμοποιεί τα cookies για να σας βοηθάει να αξιοποιείτε στο έπακρο τις Σελίδες της Philips.

 

Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι η Philips δεν χρησιμοποιεί προς το παρόν κάποια τεχνική λύση που θα μας έδινε τη δυνατότητα να αποκρινόμαστε σε σήματα "Χωρίς παρακολούθηση" του προγράμματος περιήγησής σας. Προκειμένου να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις cookies, ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies από τιςρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να αποδεχτείτε όλα ή συγκεκριμένα cookies. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα cookies μας στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, ορισμένες ενότητες της διαδικτυακής μας τοποθεσίας(ών) μπορεί να μην λειτουργούν. Για παράδειγμα, μπορεί να αντιμετωπίσετε δυσκολίες σύνδεσης ή πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών.

 

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων των cookies για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε από την παρακάτω λίστα:

 

https://www.google.com/intl/el/policies/technologies/managing/

http://support.mozilla.com/el-gr/kb/Cookies#w_cookie-settings

http://windows.microsoft.com/el-gr/windows-vista/Block-or-allow-cookies

http://www.apple.com/safari/features.html#security

 

Στις Σελίδες της Philips, χρησιμοποιούνται επίσης Flash cookies. Μπορείτε να καταργήσετε τα Flash cookies από τις ρυθμίσεις του Flash Player. Ανάλογα με την έκδοση του Internet Explorer (ή άλλου προγράμματος περιήγησης) και του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων (media player) που χρησιμοποιείτε, ενδεχομένως να μπορείτε να διαχειριστείτε τα Flash cookies με το πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα Flash Cookies μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας της Adobe. Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι ο περιορισμός της χρήσης των Flash Cookies μπορεί να επηρεάσει τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες σε εσάς.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αν συμμετέχετε σε διάφορα φόρουμ κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram κ.λπ., θα πρέπει να είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τα εργαλεία που σας παρέχουν οι εν λόγω τοποθεσίες, για να επιλέξετε πώς θα κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα στο(α) αντίστοιχο(α) προφίλ σας.

 

Η Philips δεσμεύεται από τις πρακτικές ή τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών, από τους δικούς της Εσωτερικούς κανόνες για μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media House rules) και από την παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου. Επομένως, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε τις ισχύουσες δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου, τους όρους χρήσης και τις σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτά τα περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Επίσης, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει στις διάφορες τοποθεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (και/ή σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις σας στις Σελίδες της Philips), ενδέχεται να κοινοποιούνται στη Philips ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητές σας στο Διαδίκτυο και τα προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. ενδιαφέροντα, οικογενειακή κατάσταση, φύλο, όνομα χρήστη, φωτογραφία, σχόλια και περιεχόμενο που έχετε αναρτήσει/κοινοποιήσει κ.λπ.).

Σύνδεση με άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες

Κατά την περιήγησή σας στις διαδικτυακές τοποθεσίες της Philips, ενδέχεται να συναντήσετε συνδέσεις προς άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες, για πρακτικούς και ενημερωτικούς λόγους. Οι εν λόγω διαδικτυακές τοποθεσίες ενδέχεται να λειτουργούν ανεξάρτητα από τη Philips και να διαθέτουν τις δικές τους σημειώσεις, δηλώσεις και πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου. Σας συνιστούμε ρητά να τις διαβάσετε για να κατανοήσετε τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τις συγκεκριμένες τοποθεσίες, καθώς δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τοποθεσιών που ανήκουν σε άλλη εταιρεία ή των οποίων η διαχείριση γίνεται από άλλη εταιρεία εκτός Philips, ούτε για τη χρήση ή τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου αυτών των τοποθεσιών.

Cloud

Η Philips ενδέχεται να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε cloud. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνεται από μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών cloud για λογαριασμό της Philips και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Η Philips χρησιμοποιεί οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την επιβολή παρόμοιων, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερο περιοριστικών, απαιτήσεων στους παρόχους μας υπηρεσιών cloud, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων αναφορικά με την αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Αναγνωρίζουμε και αντιμετωπίζουμε σοβαρά την ευθύνη μας να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που εμπιστεύεστε στη Philips από απώλεια, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η Philips χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες ασφάλειας και διαδικασίες οργάνωσης που συμβάλλουν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε ελέγχους πρόσβασης, τείχη προστασίας και ασφαλείς διακομιστές, και κρυπτογραφούμε ορισμένους τύπους δεδομένων, όπως χρηματοοικονομικά στοιχεία και άλλα ευαίσθητα δεδομένα.

Ειδικές πληροφορίες για τους γονείς

Παρόλο που οι διαδικτυακές τοποθεσίες της Philips δεν απευθύνονται γενικά σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, η πολιτική της Philips είναι να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία όταν απαιτείται άδεια γονέα ή κηδεμόνα πριν από τη συλλογή, τη χρήση ή τη γνωστοποίηση στοιχείων παιδιών.

 

Η Philips συνιστά στους γονείς να επιβλέπουν ενεργά τις δραστηριότητες των παιδιών τους στο Διαδίκτυο. Αν θεωρείτε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου ηλικίας κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips για το απόρρητο (www.philips.com/privacy).

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Philips εξελίσσονται συνεχώς και η μορφή και η φύση των υπηρεσιών αυτών ενδέχεται να αλλάζει κατά καιρούς, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. Για το λόγο αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε κατά διαστήματα αλλαγές ή προσθήκες στην παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου, τυχόν δε αναθεωρήσεις υλικού θα αναρτώνται στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες.

 

Προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου, θα αναρτήσουμε μια σαφή ειδοποίηση στη σελίδα δήλωσης ιδιωτικού απορρήτου μας και στο επάνω μέρος της δήλωσης θα υποδεικνύεται η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε συχνά την τοποθεσία για να διαβάζετε την τελευταία έκδοση της δήλωσης.

 

Η νέα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσής της. Αν δεν συμφωνείτε με την αναθεωρημένη δήλωση, θα πρέπει να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας ή να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Σελίδες της Philips. Αν συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας αφού τεθούν σε ισχύ οι εν λόγω αλλαγές, αποδέχεστε τη δέσμευσή σας από την αναθεωρημένη Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου.

Τρόποι επικοινωνίας με τη Philips

Επικοινωνήστε μαζί μας στη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips για το απόρρητο (www.philips.com/privacy.)
Σε περίπτωση τυχόν απόκλισης μεταξύ οποιασδήποτε ανάρτησης ή συνδέσμου στον παρόντα ή σε άλλο ιστότοπο της Philips και της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η Philips εφαρμόζει τις διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.