Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  2,0836  κ.
  Ύψος
  24,3  εκ.
  Μήκος
  23  εκ.
  Καθαρό βάρος
  1,672  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,4116  κ.
  Πλάτος
  19,6  εκ.
  EAN
  87 12581 47563 5
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  4
 • Εξωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  12,96  κ.
  Ύψος
  61  εκ.
  Μήκος
  51  εκ.
  Καθαρό βάρος
  10,032  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  2,928  κ.
  Πλάτος
  24  εκ.
  EAN
  87 12581 47562 8
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  24
 • Διαστάσεις συσκευασίας

  Βάθος
  5,8  εκ.
  Μικτό βάρος
  0,48  κ.
  Ύψος
  23,5  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,418  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,062  κ.
  Πλάτος
  19,5  εκ.
  EAN
  87 12581 46292 5
  Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
  1
  Τύπος συσκευασίας
  Μπλίστερ

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: