Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  0,720  κ.
  Ύψος
  12,2  εκ.
  Μήκος
  25,1  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,360  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,360  κ.
  Πλάτος
  16,3  εκ.
  EAN
  87 12581 41817 5
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  4
 • Εξωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  5,800  κ.
  Ύψος
  30,5  εκ.
  Μήκος
  62,7  εκ.
  Καθαρό βάρος
  2,160  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  3,640  κ.
  Πλάτος
  26,9  εκ.
  EAN
  87 12581 41818 2
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  24
 • Διαστάσεις συσκευασίας

  Βάθος
  3,8  εκ.
  Μικτό βάρος
  0,140  κ.
  Ύψος
  23,6  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,090  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,050  κ.
  Πλάτος
  9,4  εκ.
  EAN
  87 12581 41812 0
  Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
  1
  Τύπος συσκευασίας
  Μπλίστερ

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: