Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  0,5724  κ.
  Ύψος
  17,8  εκ.
  Μήκος
  24,8  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,328  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,2444  κ.
  Πλάτος
  10,5  εκ.
  EAN
  87 12581 47559 8
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  4
 • Εξωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  3,8  κ.
  Ύψος
  38,1  εκ.
  Μήκος
  34,3  εκ.
  Καθαρό βάρος
  1,968  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  1,832  κ.
  Πλάτος
  26,7  εκ.
  EAN
  87 12581 47558 1
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  24
 • Διαστάσεις συσκευασίας

  Βάθος
  4  εκ.
  Μικτό βάρος
  0,12  κ.
  Ύψος
  23,7  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,082  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,038  κ.
  Πλάτος
  9,5  εκ.
  EAN
  87 12581 46290 1
  Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
  1
  Τύπος συσκευασίας
  Μπλίστερ

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: