Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  EAN
  87 12581 41634 8
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  4
  Μικτό βάρος
  1,153  κ.
  Ύψος
  17,145  εκ.
  Μήκος
  24,511  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,832  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,321  κ.
  Πλάτος
  20,638  εκ.
 • Εξωτερική συσκευασία

  EAN
  87 12581 41638 6
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  24
  Μικτό βάρος
  6,92  κ.
  Ύψος
  36,83  εκ.
  Μήκος
  64,77  εκ.
  Καθαρό βάρος
  4,992  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  1,928  κ.
  Πλάτος
  26,035  εκ.
 • Διαστάσεις συσκευασίας

  EAN
  87 12581 41630 0
  Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
  1
  Τύπος συσκευασίας
  Μπλίστερ
  Βάθος
  3,2  εκ.
  Μικτό βάρος
  0,228  κ.
  Ύψος
  23,5  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,208  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,02  κ.
  Πλάτος
  19,5  εκ.

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: