Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  0,72  κ.
  Ύψος
  12,2  εκ.
  Μήκος
  25,2  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,36  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,36  κ.
  Πλάτος
  16,2  εκ.
  EAN
  87 12581 41815 1
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  4
 • Εξωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  5,02  κ.
  Ύψος
  35,6  εκ.
  Μήκος
  38  εκ.
  Καθαρό βάρος
  2,16  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  2,86  κ.
  Πλάτος
  27  εκ.
  EAN
  87 12581 41816 8
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  24
 • Διαστάσεις συσκευασίας

  Βάθος
  3,7  εκ.
  Μικτό βάρος
  0,14  κ.
  Ύψος
  23,5  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,09  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,05  κ.
  Πλάτος
  9,5  εκ.
  EAN
  87 12581 41811 3
  Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
  1
  Τύπος συσκευασίας
  Μπλίστερ

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: