Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εξωτερική συσκευασία

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 93512 8
  Ποσότητα
  20
  Μικτό βάρος
  3,03  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  2,10  κ.
  Καθαρό βάρος
  0,93  κ.
  Μήκος
  550  χιλ.
  Πλάτος
  400  χιλ.
  Ύψος
  206,4  χιλ.
 • Διαστάσεις

  Μικτό βάρος
  0,086  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,039  κ.
  Καθαρό βάρος
  0,047  κ.
  Μήκος προϊόντος
  17,6  εκ.
  Πλάτος προϊόντος
  128  χιλ.
  Ύψος προϊόντος
  69  χιλ.

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: