Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εξωτερική συσκευασία

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 93439 8
  Ποσότητα
  60
  Μικτό βάρος
  2,90  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,50  κ.
  Καθαρό βάρος
  2,40  κ.
  Μήκος
  590  χιλ.
  Πλάτος
  400  χιλ.
  Ύψος
  200  χιλ.
 • Διαστάσεις

  Μικτό βάρος
  0,04  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,03  κ.
  Καθαρό βάρος
  0,01  κ.
  Μήκος προϊόντος
  17,6  εκ.
  Πλάτος προϊόντος
  124  χιλ.
  Ύψος προϊόντος
  45  χιλ.

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: