Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εξωτερική συσκευασία

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 93432 9
  Ποσότητα
  20
  Μικτό βάρος
  2,28  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  2,10  κ.
  Καθαρό βάρος
  0,18  κ.
  Μήκος
  543  χιλ.
  Πλάτος
  400  χιλ.
  Ύψος
  206,4  χιλ.
 • Διαστάσεις

  Μικτό βάρος
  0,048  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,039  κ.
  Καθαρό βάρος
  0,009  κ.
  Μήκος προϊόντος
  17,6  εκ.
  Πλάτος προϊόντος
  124  χιλ.
  Ύψος προϊόντος
  45  χιλ.

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: