Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εξωτερική συσκευασία

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 93393 3
  Ποσότητα
  36
  Μικτό βάρος
  5,86  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  1  κ.
  Καθαρό βάρος
  4,86  κ.
  Μήκος
  590  χιλ.
  Πλάτος
  370  χιλ.
  Ύψος
  240  χιλ.
 • Διαστάσεις

  Μικτό βάρος
  0,14  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,05  κ.
  Καθαρό βάρος
  0,09  κ.
  Μήκος προϊόντος
  23  εκ.
  Πλάτος προϊόντος
  140  χιλ.
  Ύψος προϊόντος
  35  χιλ.

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: