Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  1,490  κ.
  Ύψος
  24,4  εκ.
  Μήκος
  24,9  εκ.
  Καθαρό βάρος
  1,072  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,418  κ.
  Πλάτος
  21,1  εκ.
  EAN
  87 12581 41689 8
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  4
 • Εξωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  10,300  κ.
  Ύψος
  51,8  εκ.
  Μήκος
  65,0  εκ.
  Καθαρό βάρος
  6,432  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  3,868  κ.
  Πλάτος
  27,2  εκ.
  EAN
  87 12581 41690 4
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  24
 • Διαστάσεις συσκευασίας

  Βάθος
  5,6  εκ.
  Μικτό βάρος
  0,332  κ.
  Ύψος
  23,6  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,268  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,064  κ.
  Πλάτος
  19,6  εκ.
  EAN
  87 12581 41684 3
  Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
  1
  Τύπος συσκευασίας
  Μπλίστερ

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: