Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  EAN
  87 12581 41868 7
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  4
  Μικτό βάρος
  0,183  κ.
  Ύψος
  7,938  εκ.
  Μήκος
  15,558  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,036  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,147  κ.
  Πλάτος
  9,843  εκ.
 • Εξωτερική συσκευασία

  EAN
  87 12581 41870 0
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  24
  Μικτό βάρος
  1,1  κ.
  Ύψος
  17,78  εκ.
  Μήκος
  32,068  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,216  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,884  κ.
  Πλάτος
  16,828  εκ.
 • Διαστάσεις συσκευασίας

  EAN
  87 12581 41864 9
  Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
  1
  Τύπος συσκευασίας
  Μπλίστερ
  Βάθος
  3  εκ.
  Μικτό βάρος
  0,029  κ.
  Ύψος
  11,5  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,009  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,02  κ.
  Πλάτος
  9,5  εκ.

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: