Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  0,9237  κ.
  Ύψος
  20,3  εκ.
  Μήκος
  24,8  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,672  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,2517  κ.
  Πλάτος
  10,5  εκ.
  EAN
  87 12581 47579 6
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  4
 • Εξωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  5,88  κ.
  Ύψος
  43,2  εκ.
  Μήκος
  34,3  εκ.
  Καθαρό βάρος
  4,032  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  1,848  κ.
  Πλάτος
  26,7  εκ.
  EAN
  87 12581 47578 9
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  24
 • Διαστάσεις συσκευασίας

  Βάθος
  4,5  εκ.
  Μικτό βάρος
  0,206  κ.
  Ύψος
  23,7  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,168  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,038  κ.
  Πλάτος
  9,5  εκ.
  EAN
  87 12581 46311 3
  Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
  1
  Τύπος συσκευασίας
  Μπλίστερ

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: