Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  0,6044  κ.
  Ύψος
  17,8  εκ.
  Μήκος
  24,8  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,36  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,2444  κ.
  Πλάτος
  10,5  εκ.
  EAN
  87 12581 47577 2
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  4
 • Εξωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  3,96  κ.
  Ύψος
  38,1  εκ.
  Μήκος
  34,3  εκ.
  Καθαρό βάρος
  2,16  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  1,8  κ.
  Πλάτος
  26,7  εκ.
  EAN
  87 12581 47576 5
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  24
 • Διαστάσεις συσκευασίας

  Βάθος
  4  εκ.
  Μικτό βάρος
  0,128  κ.
  Ύψος
  23,7  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,09  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,038  κ.
  Πλάτος
  9,5  εκ.
  EAN
  87 12581 46310 6
  Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
  1
  Τύπος συσκευασίας
  Μπλίστερ

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: