Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  0,400  κ.
  Ύψος
  10,2  εκ.
  Μήκος
  24,4  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,320  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,080  κ.
  Πλάτος
  15,5  εκ.
  EAN
  87 12581 41873 1
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  4
 • Εξωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  2,400  κ.
  Ύψος
  34,0  εκ.
  Μήκος
  34,0  εκ.
  Καθαρό βάρος
  1,920  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,480  κ.
  Πλάτος
  26,4  εκ.
  EAN
  87 12581 41874 8
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  24
 • Διαστάσεις συσκευασίας

  Βάθος
  3,8  εκ.
  Μικτό βάρος
  0,100  κ.
  Ύψος
  23,6  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,080  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,020  κ.
  Πλάτος
  9,4  εκ.
  EAN
  87 12581 41866 3
  Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
  1
  Τύπος συσκευασίας
  Μπλίστερ

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: