Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  0,374  κ.
  Ύψος
  10,2  εκ.
  Μήκος
  24,1  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,16  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,214  κ.
  Πλάτος
  14,3  εκ.
  EAN
  87 12581 41835 9
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  4
 • Εξωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  3,347  κ.
  Ύψος
  29,8  εκ.
  Μήκος
  33,7  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,96  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  2,387  κ.
  Πλάτος
  25,4  εκ.
  EAN
  87 12581 41839 7
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  24
 • Διαστάσεις συσκευασίας

  Βάθος
  3,7  εκ.
  Μικτό βάρος
  0,099  κ.
  Ύψος
  23,5  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,04  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,059  κ.
  Πλάτος
  9,5  εκ.
  EAN
  87 12581 41831 1
  Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
  1
  Τύπος συσκευασίας
  Μπλίστερ

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: