Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  0,502  κ.
  Ύψος
  27,3  εκ.
  Μήκος
  15,2  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,148  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,354  κ.
  Πλάτος
  11,4  εκ.
  EAN
  87 12581 57415 4
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  4
 • Εξωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  3,527  κ.
  Ύψος
  33,3  εκ.
  Μήκος
  35,9  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,888  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  2,639  κ.
  Πλάτος
  28,6  εκ.
  EAN
  87 12581 57414 7
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  24
 • Διαστάσεις συσκευασίας

  Βάθος
  3  εκ.
  Μικτό βάρος
  0,075  κ.
  Ύψος
  24,2  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,037  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,038  κ.
  Πλάτος
  9,1  εκ.
  EAN
  87 12581 57413 0
  Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
  1
  Τύπος συσκευασίας
  Μπλίστερ

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: