Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  0,175  κ.
  Ύψος
  7,303  εκ.
  Μήκος
  13,653  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,02  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,155  κ.
  Πλάτος
  10,478  εκ.
  EAN
  87 12581 41867 0
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  4
 • Εξωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  1,05  κ.
  Ύψος
  8,573  εκ.
  Μήκος
  33,02  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,12  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,93  κ.
  Πλάτος
  28,575  εκ.
  EAN
  87 12581 41869 4
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  24
 • Διαστάσεις συσκευασίας

  Βάθος
  3  εκ.
  Μικτό βάρος
  0,025  κ.
  Ύψος
  11,5  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,005  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,02  κ.
  Πλάτος
  9,5  εκ.
  EAN
  87 12581 41863 2
  Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
  1
  Τύπος συσκευασίας
  Μπλίστερ

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: