Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  0,4139  κ.
  Ύψος
  10,2  εκ.
  Μήκος
  24,5  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,24  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,1739  κ.
  Πλάτος
  10,5  εκ.
  EAN
  87 12581 47564 2
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  4
 • Εξωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  2,75  κ.
  Ύψος
  22,9  εκ.
  Μήκος
  34  εκ.
  Καθαρό βάρος
  1,44  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  1,31  κ.
  Πλάτος
  26,4  εκ.
  EAN
  87 12581 47565 9
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  24
 • Διαστάσεις συσκευασίας

  Βάθος
  2.1  εκ.
  Μικτό βάρος
  0,086  κ.
  Ύψος
  23,5  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,06  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,026  κ.
  Πλάτος
  9,5  εκ.
  EAN
  87 12581 46305 2
  Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
  1
  Τύπος συσκευασίας
  Μπλίστερ

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: