Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  0,318  κ.
  Ύψος
  10,5  εκ.
  Μήκος
  24,7  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,152  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,166  κ.
  Πλάτος
  10,8  εκ.
  EAN
  87 12581 41871 7
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  4
 • Εξωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  2,286  κ.
  Ύψος
  23,3  εκ.
  Μήκος
  34,4  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,912  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  1,374  κ.
  Πλάτος
  26,7  εκ.
  EAN
  87 12581 41872 4
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  24
 • Διαστάσεις συσκευασίας

  Βάθος
  2  εκ.
  Μικτό βάρος
  0,062  κ.
  Ύψος
  23,6  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,038  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,024  κ.
  Πλάτος
  9,5  εκ.
  EAN
  87 12581 41865 6
  Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
  1
  Τύπος συσκευασίας
  Μπλίστερ

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: