Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  0,34  κ.
  Ύψος
  15,6  εκ.
  Μήκος
  24,1  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,164  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,176  κ.
  Πλάτος
  10,2  εκ.
  EAN
  87 12581 41832 8
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  4
 • Εξωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  2,54  κ.
  Ύψος
  32,1  εκ.
  Μήκος
  33,7  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,984  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  1,556  κ.
  Πλάτος
  25,4  εκ.
  EAN
  87 12581 41836 6
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  24
 • Διαστάσεις συσκευασίας

  Βάθος
  3,7  εκ.
  Μικτό βάρος
  0,063  κ.
  Ύψος
  23,5  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,041  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,022  κ.
  Πλάτος
  9,5  εκ.
  EAN
  87 12581 41828 1
  Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
  1
  Τύπος συσκευασίας
  Μπλίστερ

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: