Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  0,326  κ.
  Ύψος
  10,1  εκ.
  Μήκος
  39,1  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,152  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,174  κ.
  Πλάτος
  5,7  εκ.
  EAN
  87 12581 57409 3
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  4
 • Εξωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  2,28  κ.
  Ύψος
  22,8  εκ.
  Μήκος
  40  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,912  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  1,368  κ.
  Πλάτος
  18,7  εκ.
  EAN
  87 12581 57408 6
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  24
 • Διαστάσεις συσκευασίας

  Βάθος
  2,55  εκ.
  Μικτό βάρος
  0,068  κ.
  Ύψος
  24,1  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,038  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,03  κ.
  Πλάτος
  9  εκ.
  EAN
  87 12581 57407 9
  Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
  1
  Τύπος συσκευασίας
  Μπλίστερ

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: