Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 96065 6
  Ποσότητα
  6
  Μικτό βάρος
  0,175  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,089  κ.
  Καθαρό βάρος
  0,864  κ.
  Μήκος
  230  χιλ.
  Πλάτος
  98,4  χιλ.
  Ύψος
  108  χιλ.
 • Εξωτερική συσκευασία

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 96113 4
  Ποσότητα
  12
  Μικτό βάρος
  0,421  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,25  κ.
  Καθαρό βάρος
  0,17  κ.
  Μήκος
  212,7  χιλ.
  Πλάτος
  98,4  χιλ.
  Ύψος
  171,5  χιλ.
 • Διαστάσεις

  Μικτό βάρος
  0,022  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,008  κ.
  Καθαρό βάρος
  0,014  κ.
  Μήκος προϊόντος
  14,6  εκ.
  Πλάτος προϊόντος
  70  χιλ.
  Ύψος προϊόντος
  27  χιλ.

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: