Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εξωτερική συσκευασία

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 96107 3
  Ποσότητα
  12
  Μικτό βάρος
  1,74  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,4  κ.
  Καθαρό βάρος
  1,34  κ.
  Μήκος
  240  χιλ.
  Πλάτος
  187,5  χιλ.
  Ύψος
  220  χιλ.
 • Διαστάσεις

  Μικτό βάρος
  0,11  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,02  κ.
  Καθαρό βάρος
  0,09  κ.
  Μήκος προϊόντος
  28,5  εκ.
  Πλάτος προϊόντος
  175  χιλ.
  Ύψος προϊόντος
  30  χιλ.

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: