Τεχνικές προδιαγραφές

 • Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

  Τοποθεσία κεραίας
  • Εικόνα & ήχος: Εσωτερική
  • Επέκταση τηλεχειριστηρίου: Εξωτερική
  Εύρος συχνοτήτων
  εικόνα & ήχος:2,4 GHz Επέκ. RC:433 MHz  MHz
  TV system (Τηλεοπτικό σύστημα)
  • PAL
  • SECAM
  Τυπική εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο
  15-30 μ.
  Τυπική εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο
  100 μ.
  Επέκταση τηλεχειριστηρίου
  Ναι
  Υποστηριζόμενη συχνότητα φορέα IR
  32-57 KHz
 • Αξεσουάρ

  Τροφοδοτικό AC/DC
  2x 12VDC, 500mA
  Τηλεχειριστήριο
  Λεπτή κάρτα, με μπαταρίες
 • Διαστάσεις

  Βάθος δέκτη
  62  χιλ.
  Ύψος δέκτη
  146  χιλ.
  Πλάτος δέκτη
  146  χιλ.
  Θερμοκρασία (λειτουργία)
  +5ºC έως +35ºC
  Βάθος πομπού
  62  χιλ.
  Ύψος πομπού
  146  χιλ.
  Πλάτος πομπού
  270  χιλ.
 • Ρεύμα

  Κατανάλωση ρεύματος
  15  W
  Τροφοδοσία ρεύματος
  • Προσαρμογέας AC/DC
  • 220-240 V
 • Πομπός

  SCART 1
  Είσοδος CVBS, είσοδος ήχου L+R
  SCART 2
  Είσοδος CVBS, είσοδος ήχου L+R
  SCART 3
  είσοδος CVBS, είσ. ήχου L+R, είσ. RGB
  SCART 4
  RGB, είσ./έξ. CVBS, είσ./έξ. ήχου L+R
  Έξοδος SCART
  RGB, έξοδος CVBS, έξοδος ήχου L+R
  Έξοδος ήχου
  RCA στερεοφωνική (Κόκκινο/λευκό)
 • Δέκτης

  Έξοδος SCART
  Έξοδος CVBS, έξοδος ήχου L+R

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: