Τεχνικές προδιαγραφές

 • Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

  Τοποθεσία κεραίας
  • Εικόνα & ήχος: Εσωτερική
  • Επέκταση τηλεχειριστηρίου: Εξωτερική
  Εύρος συχνοτήτων
  εικόνα & ήχος:2,4 GHz Επέκ. RC:433 MHz  MHz
  TV system (Τηλεοπτικό σύστημα)
  • PAL
  • SECAM
  Τυπική εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο
  15-30 μ.
  Τυπική εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο
  100 μ.
  Επέκταση τηλεχειριστηρίου
  Ναι
  Υποστηριζόμενη συχνότητα φορέα IR
  32-40 KHz
 • Αξεσουάρ

  Τροφοδοτικό AC/DC
  2x 9VDC, 300mA
 • Διαστάσεις

  Βάθος δέκτη
  168  χιλ.
  Ύψος δέκτη
  65  χιλ.
  Πλάτος δέκτη
  204  χιλ.
  Θερμοκρασία (λειτουργία)
  +5ºC έως +35ºC
 • Ρεύμα

  Κατανάλωση ρεύματος
  7  W
  Τροφοδοσία ρεύματος
  • Προσαρμογέας AC/DC
  • 220-240 V
 • Δέκτης

  Έξοδος SCART
  Έξοδος CVBS, έξοδος ήχου L+R

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: