Τεχνικές προδιαγραφές

 • Μέσα αποθήκευσης

  Υποστηριζόμενα φορμά
  • CD ήχου
  • CD-ROM
  • Photo CD
  • Δίσκος λέιζερ

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: