Τεχνικές προδιαγραφές

 • Ήχος

  Έλεγχος έντασης
  Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/μείωσης έντασης
 • Συνδεσιμότητα

  Ρεύμα
  Είσοδος DC
  Πίσω συνδέσεις
  Έξοδος
  Έξοδος εικόνας - Αναλογική
  1 είσοδος εικόνας (υποδοχή 3,5 χιλ.)
 • Ευκολία

  Τηλεχειριστήριο
  Τηλεχειριστήριο τύπου κάρτας
 • Αξεσουάρ

  Βάση σύνδεσης
  Βάση σύνδεσης και προσαρμογείς για GoGear και iPod
  Καλώδια
  Καλώδιο σύνδεσης
  Κάρτα εγγύησης
  Κάρτα εγγύησης
  Οδηγός γρήγορης έναρξης
  Αγγλικά

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: