Το περιεχόμενο που απολαμβάνουμε σε streaming περνάει από διάφορα στάδια μέχρι να φτάσει στην τηλεόρασή μας: επεξεργασία, κωδικοποίηση, συμπίεση και "πακετοποίηση". Συχνά χάνονται δεδομένα, η ποιότητα του σήματος υποβαθμίζεται και προκύπτουν διάφορα ελαττώματα. 

 

Αν δεν διορθωθούν, τα ελαττώματα αυτά καταλήγουν στην τηλεοπτική μας οθόνη, όπου και αναπαράγονται σε εξαιρετικά υψηλή ευκρίνεια.

 

Εδώ αναλαμβάνει δράση το σύστημα επεξεργασίας εικόνας Philips P5.

P5 all split screen

πέντε επεξεργαστές μαζί

 

Συνδυάζοντας πέντε επεξεργαστές μαζί, το P5 έχει την απαραίτητη επεξεργαστική ισχύ για να διαχειριστεί τους τεράστιους όγκους δεδομένων που συνοδεύουν πλέον τις εικόνες Ultra HD και 4K. Το P5 αναλύει και επιδιορθώνει ξεχωριστά καθεμία από τις 5 μεταβλητές που καθορίζουν την ποιότητα της εικόνας: τελειότητα περιεχομένου-πηγής, ευκρίνεια, χρώμα, αντίθεση και κίνηση.

 

Σε όποια μορφή κι αν καταφτάσει η εικόνα σας, με το P5 θα είναι πάντα εκπληκτική.