1
Καμπυλωτή

Οθόνες υψηλής απόδοσης

Οθόνες υψηλής απόδοσης

Οθόνες για
χρήση στο σπίτι
Οθόνες για
χρήση στο γραφείο
Μάθετε περισσότερα για
όλα τα χαρακτηριστικά
Βρείτε τη δική σας
οθόνη

Καμπυλωτή οθόνη

Καμπυλωτή οθόνη
Οι καμπυλωτές οθόνες προσφέρουν μια ιδιαίτερα καθηλωτική εμπειρία, με ακόμα καλύτερη εστίαση στις διαθέσιμες δραστηριότητες. Μια καμπυλωτή οθόνη ενισχύει τη συγκέντρωση μέσα από τη δημιουργία μιας αυξημένης αντίληψης βάθους, με περισσότερο προσωπικό χώρο. Μπορείτε να επικεντρωθείτε με ευκολία σε αυτό που κάνετε, για παράδειγμα την παρακολούθηση μιας ταινίας, τη βελτίωση φωτογραφιών, τη δημιουργία βίντεο ή την εργασία σε υπολογιστικά φύλλα και έγγραφα.