Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ:
 
  • Χτένες τριμαρίσματος 3 mm