Τοίχοι και έπιπλα

 

Τα κανάλια απορρόφησης είναι τοποθετημένα και στις δύο πλευρές του στομίου, για να σκουπίζουν αυτόματα τη σκόνη και τη βρωμιά κατά μήκος των τοίχων και των επίπλων. Δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο!